yuzme-havuzlarinda-buyuk-tehlike

“Havuz ve havuz suyu temizlenmesi ve şartlandırması ile ilgili özellikle sıcakların artması nedeniyle insan ve çevre sağlığını tehdit eden olaylar yaşanabilir.”

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, yüzme havuzlarındaki tehlikelerle ilgili bir açıklama yaptı. Havuz ve havuz suyu temizlenmesi ve şartlandırması ile ilgili özellikle sıcakların artması nedeniyle insan ve çevre sağlığını tehdit eden olaylar yaşanabilir.” denilen açıklamada havuz suyunun yetersiz temizlenmesi durumunda ishal, mantar, hepatit, zehirlenme, konjiktivit ve allerji en sık rastlanılan sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği belirtildi.

İşte o açıklama:

“Sağlık Bakanlığı tarafından 27886 sayılı “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik” 6 Mart 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmelik; yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının hijyenik şartlara uygunluğu, yüzme havuzu sularının kalite standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştı. Daha sonra 15 Aralık 2011 tarihinde 28143 sayılı bir yönetmelikle mevcut yönetmeliğin bazı maddeleri yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmuştu.

Bütün bu yönetmeliklere rağmen her yıl özellikle turizm bölgelerinde havuz ve havuz sularının temizlenmesi ve şartlandırılmasında önemli sorunlar yaşanmakta ve insan sağlığı ciddi olarak etkilenmektedir. Yüzme havuzlarında; dezenfektanlar, çöktürücüler, yosunla mücadele ürünleri, PH düzenleyiciler, sertlik stabilizörleri, filtre ve yüzey temizleyiciler gibi değişik kimyasal maddeler kullanılmaktadır.

Görüleceği üzere bu amaçla kullanılan kimyasallar birbirinden farklı özellikte olup eksik ya da aşırı kullanımı veya birbirleri ile etkileşimleri sonucu ortaya çıkan zararlı – zehirleyici gazların çevreye yayılması ya da havuz ve havuz sularının gerçek anlamda temizlenememesi sonucu için insan sağlığı tehlikeye düşmektedir. Havuz ve havuz suyunun yetersiz temizlenmesi durumunda ishal, mantar, hepatit, zehirlenme, konjiktivit ve allerji en sık rastlanılan sağlık sorunlarıdır.

Havuz ve havuz suyu temizliği başlı başına bir mühendislik hizmetidir. Yönetmelik, havuzların denetimi için bu konuda eğitim almış kimya ya da sağlık meslek lisesi mezunu Havuz Suyu Operatörünü tanımlamaktadır. Yaşanılan sorunlar bu operatörlerin eğitiminden başlamaktadır. MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 2012 yılında hazırladığı ” Havuz Suyu Operatörlüğü Modüler Program”`ında bu eğitimleri Kimya Mühendisliği alanı ile ilgisi olmayan Tesisat Teknolojisi, Makina, Elektrik-Elektronik, İnşaat meslek disiplinlerine de açmıştır. Sorun, yanlış meslek disiplinlerinden gelen bu kişiler tarafından verilen eğitimden başlamaktadır. Konu ile alakası olmayan kişilerden eğitim alan operatörlerin ne kadar ve hangi düzeyde eğitim aldığı ve yetiştiği konusu tartışmalıdır. Havuz ve havuz suyunun işletmesi, kimyasal olarak temizlenmesi ve şartlandırılması Kimya Mühendisliğinin temel konularından birisidir.

Kaynak : odatv.com

Author

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.