2017 Yılının En Çok Konuşulan 10 Bilimsel Çalışması

Londra merkezli çözümleme şirketi Altmetric kendi verilerine göre 2017 yılının en popüler 100 araştırmayı belirledi…15 Aralık 2016 ve 2017 verileri değerlendirilerek yapılan liste şu şekilde sıralanmıştır.

2017 Yılının En Çok Konuşulan 10 Bilimsel Çalışması

* Suni rahim içerisinde bir bebek kuzunun gelişimi (Nature Communications)

10.Ekstra prematüre kuzuyu fizyolojik olarak desteklemek için dış rahim sistemi geliştirilmesi ile ilgili çalışma,

Nature Communications’da yayımlanan çalışmada bir plastik çanta içinde bebek kuzu hakkında bir çalışmadır. Bu çanta erken doğmuş kuzunun rahim dışında gelişmesine yardımcı olan suni bir rahim göre görmüştü.

Bu ilgi çekici çalışma prematüre doğan bebeklerin hayatlarını korumak için oldukça umut verici…

 

9.Edola virüs hastalıklarında rVSV-vektörlü aşının etkinlik çalışması

Şubat 2017’de yayımlanan çalışmada, Zaire Ebolavirüs yüzeyinden eksprese edilen glikopretein kullanılarak rVSV-ZEBOV isimli rekombinant aşı geliştirilmiştir. Batı Afrika-Gine bölgesinde denenen aşının Ebola virüsü hastalığını önlemesi ile ilgili bu çalışma, Ebola virüsü için bir koruma olabilesi açısından oldukça önemli.

 

2017 Yılının En Çok Konuşulan 10 Bilimsel Çalışması

8.Orta Kretase döneminden kalma bir kehribar içerisinde sıkışmış bir tüylü dinozor kuyruğunun bulunması

Bulunan bu kalıntı kehribar içinde sıkışmış ilk tüy olmamasına rağmen, ilk kez kesin olarak bir dinozorla bağlantı kurulmasını sağlamış oldu. Çıplak gözle görülebilen bu kuyruk sayesinde omurga yapısının taslakları, eğriliği ve tüylenme hakkında bir kaynak olarak kullandı.

 

7.Dünya çapında 1975-2016 yılları arasında vücut-kitle endeksi, zayıflık, şişmanlık ve obezite verilerinin trendi; 128,9 milyon çocuk, ergen ve yetişkin için 2416 nüfus temelli ölçüm çalışmalarının analizi

Katılımcıların 24,1 milyonu 5-17 yaş, 7,4 milyonu 18-19 ve 97,4 milyonu 20 ve daha üzeri yaş gruplarını içermekteydi. Çalışmada kaynaklar ulusal örneklem, ulus altı örneklem gibi değişik verilerin yorumlanması ile oluşturulmuş. Altmetric özet açıklamasına göre, “bu çalışma obezite çocuklar ve yetişkinler arasında son 40 yılda 10 kar artmış olduğunu bulmuştur”.

 

6.Son 25 yılda koruma bölgelerinde toplam uçan böcek biyokütlesi % 75 oranında geriledi

Böcek çeşitliliğinin ve bolluğunun azalması gıda kaynakları üzerinde basamaklı etlileri tetiklemesi ve ekosistem döngüsünü tehlikeye girmesinin olası nedenlerindendir. Almanya temelli yapılan çalışmada, 27 yıl boyunca 63 doğa koruma alanına yerleştirilmiş tuzaklar kullanılarak böceklerin biyokütle ölçümleri yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuç ise oldukça dramatik bir sonuçtur. Böcek biyokütlesinde gözlenen %75 oranından düşüşün habitat türü göz önünde bulundurulmadığında açıkça görülebileceği gibi, hava koşulları, toprak kullanımında ve habitat özelliklerinde meydana gelen değişimler bu genel düşüşü açıklayamamakta.

 

5.Entelektüel kapasite hakkında cinsiyet kalıpları erken ortaya çıkmakta ve çocuğun ilgilerini etkilemekte

Yaygın inanışa göre yüksek seviyede entelektüel yetenek (zekilik, dahilik) kadınlardan çok erkeklerle ilişkilendirilir. Bu görüş kadınların pek çoğunun yüksek beceri gerektiren kariyerlerini bırakmalarına sebep olabilmektedir.

Ocak ayında Science dergisinde yayımlanan çalışma bu görüşün altı yaşındaki çocukların ilgilerini etkilediğini gösterdi. Özellikle 6 yaşındaki kız çocuklarının erkeklerden daha az “gerçekten, gerçekten zeki” olduklarına inanmaları olası olduğu vurgulandı. Ayrıca 6 yaşındaki kız çocuklarının “gerçekten, gerçekten zeki” oldukları söylenen etkinliklerden kaçınmaya başladıkları görüldü. Bu bulgular, cinsiyete bağlı “zekilik” kavramlarının erken yaşta edinildiği ve bunun çocukların ilgilerini hızlı bir şekilde etkilediğini açıklamakta

 

4.İnsan embriyosunda patolojik gene mutasyonunun düzeltilmesi

İlk kez insan embriyosu üzerine bir gen düzenlemesinin yapıldığı bu çalışmada, ölümcül kalp rahatsızlığına sebep olan MYBPC3 genini hedeflemek için gen küçültme tekniği kullanıldı. Bu tekniğin etkinliği, doğruluğu ve güvenilirliği tanımlanarak insan embriyolarındaki kalıtsal mutasyonların düzeltilmesi için kullanılacak bir potansiyele sahip olduğu ortaya koyulmuştur. Yine de tekniğin klinik olarak uygulanmasından önce uzun vadeli etkilerinin iyi bir şekilde gözlenmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.

 

3.Kadın ve erkek doktorlar tarafından tedavi edilen hastalar için hastane ölümleri ve tekrar kayıt oranlarının karşılaştırılması

2011-2014 yılları arasında hastanede kimi sebeplerden yatarak tedavi edilen 65 yaş ve üzerinde hastalarla ilgili verilerin incelenmiştir. Yaşlı hasta bakımı ile ilgili yapılan bu çalışmada, kadın doktorların tedavi ettiği hastaların ölüm oranın erkek doktorların tedavi ettiği hastaların ölüm oranından daha düşük olduğu tespit edilmiş.

 

2.PhD öğrencilerinde iş düzenlemesi ve mentl sağlık problemleri

Research Policy dergisinde mayıs ayında yayımlanan çalışmaya göre, yüksek akademik derece olan doktora derecesine ulaşmaya çalışan öğrencilerin önemli psikolojik sıkıntı yaşadığı ortaya koyuldu. 3659 Belçikalı doktora öğrencisi ile yapılan çalışmada, toplamda üç araştırma grubu ele alınmıştır. İlk grup yüksek eğitimli genel nüfusun içinden seçilmiş 769 kişi, ikinci grup yüksek eğitimli çalışanlardan seçilmiş 592, üçüncü grup ise yüksek öğretim öğrencilerinden oluşan grup 333. Bu örneklemlerden % 32 başta depresyon olmak üzere psikolojik bozukluğa sahip ya da risk altında.

 

1.Beş kıtadan 18 ülkede yağ ve karbonhidrat alımının kardiyovasküler hastalık ve ölüm ile ilişkilendirilmesi (PURE)

18 ülkeden 135.000 kişi ile yapılan bu çalışmada kişilerin beslenme alışkanlıkları karşılaştırılmıştır. Çalışmada düşük yağlı beslenme alışkanlığına sahip kişilerde kalp krizi ve kalp hastalığı olma oranını arttırdığı ve düşük karbonhidrat içeren beslenme biçimleri önemli ölçüde daha sağlıklı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Aşırı şeker tüketiminin kesinlikle zararlı olduğu vurgulanırken beslenme döngüsünde bir miktar yap olmasının düşman olmadığı bir kez daha doğrulanmıştır.

Kaynak : sciencealert.com

Okumanızı Öneriyoruz

Kağıt Bardaklar Sıcak Sıvıyla Temas Ettiğinde Yüksek Düzeyde Mikroplastik Parçacık Açığa Çıkıyor

Kağıt bardakların sıcak içeceklerle temas ettiğinde yüksek düzeyde mikroplastik parçacığın açığa çıktığı bildirildi. News Medical …