AB’de Yenilenebilir Enerjiden Elde Edilen Elektrik, Fosil Yakıt Kaynaklı Üretimi İlk Kez Geride Bıraktı

AB'de Yenilenebilir Enerjiden Elde Edilen Elektrik, Fosil Yakıt Kaynaklı Üretimi İlk Kez Geride Bıraktı

Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi konusunda bir ilki yaşayan Avrupa Birliği, 2020 yılında yeşil kaynaklarla daha fazla elektrik üretti.

2020 yılı Avrupa Birliği ülkeleri için yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi alanında bir ilkin yaşandığı oldu. Üye ülkelerin yenilenebilir kaynaklara yaptığı yatırımın meyvesini aldığı 2020’de sürdürülebilir kaynakların elektrik üretimine katkısı %38 seviyelerinde oldu.

Ember ve Agora Energiewende adlı kuruluşun yayınladığı rapora göre fosil yakıtların elektrik üretimindeki katkısı %37’ler seviyesinde olurken yenilenebilir kaynakların üretimdeki payı en düşük olan ülke %12 ile Çekya oldu. Özellikle 2015 yılından itibaren katlanarak artan güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımları, birliğin bugün karşımıza çıkan rakamlara ulaşmasını sağladı.

AB’nin elektriğinin beşte birini karşılayan rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinde en büyük pay %61 ile Danimarka’nın olurken ülkeyi, %35 pay ile İrlanda ve %33 pay ile Almanya takip etti. Üye ülkeler arasında kömürden elde edilen enerji oranı %20 seviyelerine düşerken toplam elektrik üretiminin ise sadece %13’ü kömürden elde edildi.

Rapora göre elde edilen sevindirici rakamlar, ne yazık ki 2030 yılı itibariyle sera gazı emisyonlarında ön görülen %55’lik düşüş için ve 2050 yılı iklim nötr hedefi için yeterli değil.

Aynı raporda Avrupa’nın 2030 yılı hedeflerine ulaşması için rüzgâr ve güneş enerjisi sektöründeki büyümeyi üç katına kadar çıkarması gerektiği belirtilmiş.

Kaynak : donanimhaber.com

429 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!