Alp Ekosistemleri, Azot Birikiminden Kurtulma Mücadelesi Veriyor

Alp Ekosistemleri, Azot Birikiminden Kurtulma Mücadelesi Veriyor

Hava kirliliğini ortadan kaldırdığınızda yüksek dağ ekosistemlerine ne olur? Çok fazla bir şey olmaz, en azından kısa süre içinde.

Yeni bir araştırmaya göre insan kaynaklı azot kirliliği sebebiyle bozulmuş Alp ekosistemleri, uzun yıllar sonra bile çok az iyileşme gösterdi. Toprak ve biyoçeşitliliğin gelişimi ise havanın temizlenmesinden daha yavaş ilerliyor.

Kısa bir süre önce Ecological Applications (Ekolojik Uygulamalar) dergisinde yayınlanmış olan bu çalışma, azot emisyonlarındaki dramatik azalmanın bile biz insanların on yıllardır ekolojik çevreye verdiği zararı tersine çevirmeye yetmeyebileceğini gösterdi.

Araştırmanın baş yazarı ve ‘Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Profesörü’ olan William Bowman, “Azot kirliliğinin bize bıraktığı kötü mirasın etkisi çok büyük. Çıkardığımız sonuçlar ise çevre hasarının kalıcı ve etkili olmaması için birtakım hassas prosedürlerin uygulanması gerektiği yönünde.” dedi.

Azot, yaşamın devam edebilmesi için gerekli olan en önemli besinlerden bir tanesi. Ancak tarım ve endüstriyel faaliyetler neticesinde standart seviyenin üstüne çıkan azot; su kalitesini, toprağın asitlik seviyesini, ve biyolojik sistemi olumsuz yönde etkiliyor. Son yıllarda her ne kadar ABD ve Avrupa’da azot emisyonu yavaşlamış olsa da gelişmekte olan ülkelerde hala artmakta.

Araştırmacılar, 2009 yılında başlayarak çalışma alanlarını ikiye bölmüşler; bir kısmı aynı bırakırken diğer kısmı azot seviyesini azaltarak incelemişler. Sonuç ise umut vericiyken biz insanların çok tehlikeli olabileceğini ortaya koyuyor. Yeni çalışma, Alp ekosistemlerinin düzelmesinin mümkün olduğunu ancak sürecin çok yavaş işleyeceğini gösteriyor.

Kaynak : webtekno.com

197 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!