Antibiyotiğe Dirençli Bakterilere Karşı Yeni Bir Tedavi: Zehirli Böcek İlaçları

Antibiyotiğe Dirençli Bakterilere Karşı Yeni Bir Tedavi Zehirli Böcek İlaçları

N-Aril-C nitroazoller heterosiklik bileşiklerin önemli bir sınıfıdır. Bunlar pestisit ve mantar öldürücüler olarak kullanılır. Fakat bu maddeler insanlar için zehirli olabilir ve mutasyona yol açabilir. Pestisit ve mantar öldürücüler sık kullanılmadıklarından farmasötik kimya kaynaklarında bunlarla ilgili az bilgi vardır. Fakat son zamanlarda kullanımından kaçınılan bu bileşik gruplarının, patojenik bakterilerle savaşmaya yardım edebileceği ortaya çıkarıldı. Yine de zehirli etkilerin azaltılması için, nitro heteroaromatik “savaş başlığının” moleküler ortamının doğru optimizasyonunun sağlanmasıyla moleküler düzeyde ve önemli sayıda çalışma yürütülmelidir.

Bu yaklaşımın geçerliliği 2000’lerin başlarında tıbbi kullanımı için onaylanmış, antitüberküloz ilaçları olan delamanid ve pretomanid’in geliştirilmesiyle kanıtlanmıştır. Bu ilaçlar, kendisi etkin olmayan fakat insan vücuduna girdiğinde yeni özellikler kazanan ön ilaç olarak davranır.

Bu çalışmayla Baltık Federal Üniversitesi’nden araştırmacılar; St. Petersburg State Üniversitesi, L. Pasteur Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü, St. Petersburg’daki Phthisiopulmonology Araştırma Enstitüsü’nden meslektaşları ile gelecekte ilaç olarak kullanılabilecek nitro gruplu çeşitli nitrojen heteroaromatik bileşikleri inceleyerek etkili yeni antibakteriyel ilaçları araştırıyor.

OTB-021 bileşiğinin tüberküloz patojenlerinin ilaca duyarlı suşlarına karşı çok etkili olduğu ortaya çıkarıldı, ancak bu bileşik ESKAPE paneline sahip patojen suşlarına karşı etkisiz oldu. ESKAPE, çoğunlukla antibiyotikler için direnç geliştiren bakteri türleri için bir kısaltmadır: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa ve Enterobakter aerogenes.  “Eskape” , “escape” (kaçış) olarak telaffuz edilen  bir kelime oyunudur ve bu paneldeki bakterinin, bilinen pek çok antibiyotik için duyarlı olduğu bilinir; bundan dolayı da ilaçlardan “kaçmış” olarak görülür.

Bilim insanları, bileşiğin bu patojenik bakteriler üzerinde etki gösterecek şekilde nasıl değiştirileceğini anlamak için OTB-021’e dayalı atom dizilişi aynı iki izomerik seri tasarladı. Yan amino grupları, maddenin aromatik nitrojen açısından zengin merkezini daha yoğun hale getirmek için yer değiştirdi; bu değişiklik, maddenin zehirliliğini azaltmalıdır. Mikroorganizmaların yeni bileşiğe duyarlılığı, disk difüzyon yöntemi aracılığıyla test edildi. Bakteriyel büyümenin antibiyotik diskler tarafından inhibe edildiği bölgeler ve petri kaplarındaki bileşiğin kurutulmuş çözeltisi ölçüldü.

Yeni maddeler tarafından, ESKAPE bakterilerinin kolaylıkla zapt edildiği açığa çıktı. Bakteri büyümesini önleyen kimyasalın minimum konsantrasyonu (μg / ml) test edilen madde için,  1 mL siprofloksasin antibiyotiğinin kullanımına benzer bir sonuç gösteriyor; örneğin, Enterococcus’a karşı 0.3 μg / ml’lik bir antibiyotik, yeni maddelerden birinin 2 μg / ml‘si ile aynı etkiyi gösteriyor.

Kimya Bilimi Doktoru, Rusya Bilimler Akademisi Profesörü,  Immanuel Kant Baltık Federal Üniversitesi’nde Araştırmacı ve Profesör olan Mikhail Krasavin: “Eskape patojenlerine karşı hiçbir etkisi olmayan antimikobakteriyel OTB-021’in yapısıyla başlayarak yapıda konumunu değiştiren amino gruplarıyla yeni türevlerin iki izomerik serilerini geliştirdik, sentezledik ve test ettik. Bu bileşikler tüm ESKAPE patojenlerinin büyümesini engelleyebilir. Muhtemelen bu bileşikler,tedavisi bazen çok zor olan bakteriyel hastalıklara karşı etkili yeni ilaçların geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Kaynak : news-medical.net

711 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!