Araştırmacılar Elektronik Cihazların Bileşenlerinden Ortaya Çıkan Isıdan Elektrik Enerjisi Üretebilen Bir Hidrojel Geliştirdi

Araştırmacılar Elektronik Cihazların Bileşenlerinden Ortaya Çıkan Isıdan Elektrik Enerjisi Üretebilen Bir Hidrojel GeliştirdiUluslararası bir araştırmacı ekibi, elektronik cihazların bileşenlerinden ortaya çıkan ısıdan elektrik enerjisi üretebilen bir hidrojel geliştirdi. Araştırmacılar, hidrojelin bir cep telefonu üzerinde yapılan deneyinde cep telefonunun pilinin sıcaklığını 20℃ düşürülebildi.

Kullandığımız elektronik cihazlar, bir süre çalıştıktan sonra ısınmaya başlıyor. Cihazların aşırı ısınması, performanslarının düşmesine neden olmakla beraber, cihazların patlamasına veya yangınlara yol açabiliyor.

Bu nedenle teknoloji üreticileri, elektronik cihazların aşırı ısınmasını engellemek için soğutma teknolojileri geliştirmeye devam ediyorlar. Cihazların bileşenlerin soğutulması için yapılan çalışmaların yanında bileşenlerden ortaya çıkan ısıyı elektrik enerjisine dönüştürmek için de çalışmalar yapılıyor.

Hidrojel, Cep Telefonunun Pilini 20℃ Soğutabildi

Xuejiao Hu, Kang Liu, Jun Chen ve meslektaşları, elektronik cihazların bileşenlerinde ortaya çıkan bu ısıyı düşürmekle beraber bu ısıyı elektrik enerjisine dönüştürecek bir termogalvanik hidrojel üzerinde çalışıyorlar. Hidrojel üzerine bu zamana kadar yapılan çalışmalar, çeşitli nedenlerle başarısız oldu.

Araştırmacıların su ve spesifik iyonlardan oluşan bir poliakrilamid yapıdan oluşturdukları yeni hidrojel yapısı,elektronik cihazların bileşenlerinden ortaya çıkan ısıyı elektrik enerjisine dönüştürebildi.

Araştırmacılar, hidrojeli ısıttıklarında hidrojel içinde bulunan iyonlardan ferrisiyanid ve ferrosiyanitin elektrotlar arasında aktarıldı ve elektrik üretilebildi. Bu işlem sırasında hidrojelde bulunan su buharlaşarak sistemin soğumasını sağladı. Buharlaşma işleminden sonra hidrojel, havada suyu emerek kendini yeniledi.

Araştırmacılar Elektronik Cihazların Bileşenlerinden Ortaya Çıkan Isıdan Elektrik Enerjisi Üretebilen Bir Hidrojel Geliştirdi

Bilim insanları, geliştirdikleri yeni hidrojeli bir cep telefonu üzerinde denediler. Telefonda ortaya çıkan ısının bir kısmı hidrojel tarafından elektriğe dönüştürüldü ve pilin sıcaklığı 20℃ düştü. Pilin sıcaklığının düşmesi, cihazın performansının artmasına neden oldu.

Elektronik cihazların bileşenlerinin düşük sıcaklıklarda çalışması, cihazın performansının artmasını sağlamakla beraber cihazın daha uzun süre kullanılmasını sağlayabilir. Aynı zamanda ısınmadan dolayı ortaya çıkabilecek sorunlar, sıcaklığın düşük tutulması ile engellenebilir.

Kaynak : webtekno.com

320 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!