Atık Plastiği Daha Saf Kaliteli Malzemelere Dönüştürmek: Kimyasal Geri Dönüşümün Geleceği

Atık Plastiği Daha Saf Kaliteli Malzemelere Dönüştürmek Kimyasal Geri Dönüşümün Geleceği

Birleşik Krallık hükümeti kısa süre önce, düşük kaliteli plastik atıklardan saf kalitede malzemeler üretmek için kimyasal geri dönüşümü daha ileri bir düzeye taşıyan ortak bir projeye 3.1 milyon sterlin (4.1 milyon dolar) hibe etti.

Birleşik Krallık merkezli büyüyen ve gelişmiş bir geri dönüşüm şirketi olan Recycling Technologies, kimyasal geri dönüşüm ile saf kalitede plastikler üretebilmek için endüstri devleri Neste ve Unilever ile ortaklık yapıyor.

Düşük Kaliteli Atıklardan Elde Edilen Saf Kaliteli Malzemeler

On yıllardır süren hükümet ve özel programlarına, finansmana ve çevreye karşı değişen sosyal tutumlara rağmen, plastik ürünler hala büyük miktarlarda tüketilmekte ve bertaraf edilmektedir. Son rakamlara göre Avrupa’daki plastik atıkların sadece% 30’u geri dönüştürülüyor ve bu sorun hiç şüphesiz daha az gelişmiş ekonomilerde daha kötü.

Bu problemdeki önemli bir faktör ise kalitedir, hem geri dönüştürülecek plastik atıkların kalitesi hem de geri dönüştürülen plastik ürünlerin kalitesi.

Plastik atık, geri dönüşüm potansiyeli ve proseslerine bağlı olarak üç ana kategoriye ayrılabilir.

Pozitif değerli plastik atıklar, kâr elde etmek için kolayca işlenebilir ve geri dönüştürülebilir. Büyük içecek şişeleri ve kırık oyuncaklar gibi materyaller bu kategoriye girer.

Geri dönüştürülmüş plastik hammaddelerin çoğu bu tür plastik atıklardan gelmekte olup mekanik olarak işlenmektedirler. Bununla birlikte bu türdeki geri dönüştürülmüş plastikler, tipik kablo bağlarında, borularda ve bunlara benzer birçok uygulamada kullanılmak için yeterince iyi bir kaliteye sahip değildir.

Nötr değerli plastik atıklar kâr eldesi için kolayca işlenemez, ancak belli piyasa faktörleri buna izin veriyorsa olabilir. Daha küçük içecek şişeleri ve daha ağır gıda ambalajları bu kategoriye girmektedir. Bu kategorideki atıkların çoğu, daha ucuz işgücü ve enerji maliyetleri olan ülkelere ihraç edilmektedir. Bununla birlikte, Çin’in bu tür atık ithalatını sınırlamak için yaptığı son hareket, bu kategorideki plastik atıkların geri dönüşümünü büyük ölçüde kısıtladı.

Son olarak negatif değerli plastik atıklar, kâr amacıyla diğer ürünlere geri dönüştürülemeyecek kadar pahalıdır. Bu kategoriye plastik filmler, tek kullanımlık torbalar ve ağırlıklı olarak gıda paketlemesinde kullanılan poşetler gibi ürünler dahildir. Bu maddeler, geleneksel mekanik proses sistemlerini kullanarak işlemek ve geri dönüştürmek için oldukça zor ve maliyetlidir.

Plastik atıklar ekonomik, lojistik veya teknik nedenlerden ötürü geri dönüştürülemediğinde ya yakılır, ya ihraç edilir ya da düzenli depolama sahalarına gönderilir. Kimyasal geri dönüşüm ise, daha fazla plastik atığı ‘geri dönüştürülebilir’ hale getirerek bu sorunu çözmeye yardımcı olabilir.

Kimyasal Geri Dönüşüm, Plastikler için Kalite Problemini Çözebilir mi?

Gelişmiş geri dönüşüm olarak da adlandırılan kimyasal geri dönüşüm, düşük kaliteli, negatif değerli plastik atıkları, yeni uygulamalarda kullanılabilecek saf kalitedeki plastik hammaddelere özel bir şekilde dönüştürebilir.

Geleneksel geri dönüşüm yöntemleri, atık plastikleri işlemek ve geri dönüştürmek için mekanik teknikler kullanır. Endüstriyel makineler, plastikleri ağırlık ve boyuta göre mekanik olarak ayırır ve daha fazla üretim için pozitif değerli atıkların seçimini otomatik olarak yapar.

Öte yandan, kimyasal geri dönüşüm, plastik atıkları işlemek, ayırmak ve atıkları kullanılabilir saf kaliteli malzemeye geri dönüştürmek için çeşitli kimyasal işlemler kullanır.

Çok sayıda kimyasal geri dönüşüm tekniği vardır ancak çoğu, atık malzemenin reaktif bir kimyasalda damıtılması ve yakılmadan ısıtılması işlemlerinin bazı kombinasyonlarına dayanır.

Çevreye yönelik tüketici tutumları büyük şirketler için giderek daha önemli hale geldikçe bu şirketlerden çoğu, mümkün olan her şekilde çevresel etkilerini azaltma sözü verdi. Dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları, şimdilerde kimyasal araştırmalara yatırım yapmaktalar.

Plastiklerin Kimyasal Geri Dönüşümünde Olumlu Gelişme

Birleşik Krallık İşletme, Enerji ve Endüstriyel Strateji Departmanı’ndan fonları yönlendiren Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon (UKRI) aracılığıyla yapılan Birleşik Krallık hükümeti hibesi, kimyasal geri dönüşüm yöntemlerini ve teknolojilerini hızlandırmanın bir anahtarıdır.

Fonlar öncelikle, halihazırda geri dönüştürülmüş malzemelerden Plaxx yağı olarak adlandırılan  işlenmemiş kalitede bir plastik hammadde üreten Recycling Technologies tarafından, İskoçya Perthshire’daki kimyasal geri dönüşüm tesisini tamamlamak için kullanılacak.

Neste, tesis ve yöntemlerinin birinci sınıf olmasını sağlamak için Recycling Technologies ile birlikte çalışma kararı aldı. Bunun yanında Neste, saf kaliteli malzemeler üretmek için düşük kaliteli atıkları geri dönüştürme konusunda kapsamlı deneyime ve Recycling Technologies’in erişeceği bir araştırma grubuna sahip. Atıklardan olabildiğince saf kalite malzemeler üretmeye kendini adamıştır ve bu amaçla başka ortaklıkları da vardır.

Dünyadaki plastik ambalajların önemli bölümünü üreten küresel şirket Unilever, ürün tasarımı ve döngüsel ekonomi konularında danışmanlık için Recycling Technologies & Unilever yerleşik ortaklığa katılıyor.

Plastiklerin kimyasal geri dönüşümünü daha fazla sağlamak için tesisler ve yöntemler geliştirmenin yanı sıra, İngiltere vergi mükelleflerinden gelen hibe, atıklardan kimyasal geri dönüşümle yapılan işlenmemiş kaliteli plastik için katma değerli uygulamaların geliştirilmesine ve gösterilmesine de öncelik veriyor.

Döngüsel Ekonomi ve Saf Kalite Malzemeler

Bu ortak projenin başarısı, sözümona “döngüsel ekonomi”ye doğru ilerlemeyi önemli ölçüde hızlandırabilir. Bu, hiçbir şeyin israf edilmediği, tüm ambalaj ve tek kullanımlık ürünlerin geri dönüşüm için üreticilere geri döndüğü bir durumdur.

Kimyasal geri dönüşüm, bu ekonomiye uyarlanabilir daha çok atığın kilidini açmak için bir anahtar olabilir.

Her yıl milyonlarca ton plastik atık atılmaya, yakılmaya, gömülmeye veya endişe verici oranlarda ihraç edilmeye devam ederken, ileriye dönük herhangi bir adım pek tabii memnuniyetle karşılanmaktadır.

Kaynak: azom.com

732 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!