Avrupa, Plastik Atıklarla Mücadele Ediyor!

Avrupa, Plastik Atıklarla Mücadele Ediyor!

Fotoğraf : Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar ambalaj atığının en az % 55’ini geri dönüştürmeyi planlıyor.

Yeni strateji ambalaj geri dönüşümünde kademe atlamayı hedefliyor.

Avrupa Komisyonu, okyanuslara giren atıkları da kapsayan, Avrupa çapındaki ilk plastik atıklarla mücadele planını açıkladı. Planın temeli bölgedeki bütün plastik ambalajların 2030’a kadar geri dönüştürürebilir olmasını hedeflemektir. Komisyon o zamana kadar plastik ambalaj atığının en az % 55’ini – bölgede ortaya çıkan tüm plastik atıklarının yaklaşık üçte ikisini oluşturan- geri dönüştürmeyi de hedef koydu.

Şu anda, Avrupa’da her yıl toplanan 26 milyon metrik ton plastik atığın %30’dan azı geri dönüştürülmektedir. Geri kalan kısımların çoğu yakılmakta, depolama alanlarına yerleştirilmekte ya da bölge dışına gönderilmektedir.

Komisyon, plastikleri geri dönüşümlü hale getirme proseslerinin geliştirilmesi ve tehlikeli madde ve kirleticilerin uzaklaştırılması için sistemler de dahil olmak üzere plastik geri dönüşümündeki inovasyonlara 120 milyon dolar fon sağlayacak.

Avrupa Plastik Geri Dönüştürücüleri (Plastics Recyclers Europe) ve Avrupalı Plastik Dönüştürücüleri (European Plastics Converters) de dahil olmak üzere altı Avrupa plastik geri dönüşümü endüstriyel organizasyonu, Komisyon’un stratejisini olumlu karşıladılar. Ambalaj da dahil olmak üzere Avrupa’da tüm plastik atıkların %50’sini 2040 yılına kadar geri dönüştürmek için yeni girişimler başlatma sözü verdiler.

Üyeleri yeni plastik üreten bir endüstri derneği olan PlasticsEurope, 2030’a kadar plastik ambalajların %60’ının yeniden kullanılması ya da geri dönüştürülmesi vaadinde bulundu.

Su ortamına giren plastik parçacıkların sayısını azaltma girişiminde Komisyon, kozmetik ve deterjan gibi ürünlerde 5 mm’den daha küçük parçacıkların kullanımını sınırlamayı önermektedir. Komisyon ayrıca çevrede küçük parçalara ayrılan okso-plastiklerin yasaklanmasını önermektedir.

Avrupa’nın yeni plastik stratejisi, Çin’in ithal plastik atık yasağını izlemektedir. Sonuç olarak şimdilerde birçok Avrupalı şirketin artan plastik atıkları imha etme problemi var.

Avrupa Komisyonu stratejilerinin ekonomik olduğu kadar çevreci yararları olacağını iddia ediyor. Komisyon’nun iş, büyüme, yatırım ve rekabet başkan yardımcısı Jyrki Katainen, Avrupa’nın plastiklerinin sadece %5’i geri kazanıldı, bunun da bölgenin ekonomisinde her yıl 85 ve 128 milyar dolar arasında kayıp anlamına geldiğini söyledi.

Kaynak : acs.org

Okumanızı Öneriyoruz

Plastik Atıkları Düşük Sıcaklıkta Değerli Malzemelere Dönüştüren Katalizör

Araştırmacılar ilk kez market poşetlerinden gıda ambalajlarına, oyuncaklardan elektroniklere kadar her şeyin içinde bulunan bir …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: