Ayçiçek Yağı Kutuplarda Korozyonu Önlemeye Yardımcı Oluyor

Rusya’da Kazan Federal Üniversitesi (KFU) araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre, ayçiçek yağı kutuplardaki donmayı önlemenin yanı sıra deniz petrol sahaları,gaz üretim tesisleri gibi alanlarda  korozyon ve gaz hidrat oluşumunu önleyen  önemli bir madde olabilir.Araştırmacılar,Ayçiçek yağının anti-hidrat ve korozyon önleyici reaktifler arasında çift fonksiyonlu bir inhibitörü sentezleme görevi gördüğünü ortaya çıkardılar.

Kasım 2020’de Energy  dergisinde yayınlanacak olan  çalışma, Rusya Araştırma Projesi Fonu tarafından desteklendi.Bu çalışmada Kazan Devlet Üniversitesi’nin partnerleri Rusya Petrol ve Doğalgaz Üniversitesi(Moskova),Shahid Behesti Üniversitesi(Tahran,İran) ve Isfahan Üniversitesidir (Isfahan,İran).

Piyasada çok sayıda inhibitörler vardır ancak verimsiz veya çevre açısından güvenli değildirler. Bunu göz önünde tutarak, araştırmacılar mükemmel bir bileşime sahip ekonomik ve çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen bir inhibitör geliştirmeye çalıştılar.

Fotoğraf : KFU araştırma görevlisi ve çalışmanın ortak yazarı Abdolreza Farhadian, “Ayçiçek yağının çeşitli şekillerde değiştirilebileceğini ve birçok molekülün bu yağdan sentezlenebileceğini bulduk.Ayrıca yapısındaki alkil zincirlerinin  hidrat inhibisyonunu geliştirdiğini gördük. Ayçiçek yağı bazlı moleküller, yapılarında ester gruplarının bulunması nedeniyle kolayca bozunabilir ” dedi.

Araştırmacılar, inhibitörlerinin  etkili olmakla kalmayıp, aynı zamanda çevredeki açık deniz ortamının güvenliğini sağlamasına da dikkat ettiler.

KFU’nun hidrokarbon araştırmaları başkanı ve çalışmanın bir diğer ortak yazarı Mikhail Varfolomeev, “Bu reaktifi geliştirirken, en az toksik, biyolojik olarak parçalanabilen ve başta doğal yağlar olmak üzere çoğu doğal bileşiklere etki edecek moleküllerin sentezi için bir yapı arıyorduk. Kimya açısından, bizi ilgilendiren ayçiçek yağı oldu. İlk olarak, yapısı gereği  keşfettiğimiz sentez yöntemini tam olarak uygulayabilmemizi sağlıyordu. İkincisi, ayçiçek yağı  toksik olmayan ve biyolojik olarak parçalanabilen  doğal bir üründür. Bu da tam ihtiyacımız olan şeydi.”  dedi.

Üst düzey araştırmacı ve çalışma ortağı Andrey Stoporev, “Yeni ayçiçeği yağı bazlı inhibitörle hem gaz hidratları hem de  boru hatları korozyonu önlenmesi konusunda   bir taşla iki kuş vurduk.Petrol ve gaz üretiminde bu komplikasyonların ortaya çıkması durumunda, geliştirdiğimiz inhibitörler endüstride kullanılan reaktif karışımlardan daha etkili olabilir.” dedi.

Kazan Federal Üniversitesi araştırmacıları, ayçiçeği yağı bazlı korozyon inhibitörü ile birlikte, 2019 yılında sentezledikleri  hint  yağı bazlı inhibitörlerin de gaz hidratları ve korozyonu önlemede eşit derecede etkili olduğu bir proje üzerinde çalışmıştı.

Kaynak : materialsperformance.com

Makale :  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544220316571

Okumanızı Öneriyoruz

Aşırı Basınç Altında Kurşun Çelikten Daha Güçlü Hale Gelir

Fotoğraf: Kurşun normalde yumuşak bir metaldir, ancak onu aşırı basınçta sıkıştırırsak sert ve güçlü hale …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: