Bazı Hastalarda Semptomlar Ortadan Kalktıktan Sonra Bile SARS-CoV-2 Koronavirüs Görülüyor

Bazı Hastalarda Semptomlar Ortadan Kalktıktan Sonra Bile SARS CoV 2 Koronavirüs GörülüyorFotoğraf: Bir hastadan izole edilen SARS-CoV-2 virüs parçacıklarının TEM görüntüsü (NIAID).

Pekin PLA Hastanesi Tedavi Merkezi’nden araştırmacılar, hafif COVID-19 hastalığı için tedavi ettikleri hastaların yarısında semptomlar ortadan kalktıktan sonra 8 güne kadar hala koronavirüs görüldüğünü keşfetti.

Yale Üniversitesi’nden Dr. Lokesh Sharma, “Çalışmamızın en önemli bulgusu, hastaların yarısının semptomları giderildikten sonra bile virüsü yaymaya devam etmeleridir.” dedi.

“Daha ağır enfeksiyon geçiren hastalarda bu süre daha da uzayabilir.”

Çalışmaya 28 Ocak-9 Şubat 2020 tarihleri arasında PLA Hastanesi Tedavi Merkezi’nde tedavi edilen ve semptomları giderildikten sonra taburcu edilen yaş ortalaması 35.5 olan 16 COVID-19 hastası dahil edildi.

Bilim adamları, farklı günlerde tüm hastaların boğazlarından aldıkları örnekleri analiz etti.

Taburcu edilmeden önce hastaların iyileştiklerinden en az iki ardışık PCR testi ile emin olundu.

Bu hastalarda birincil semptomlar ateş, öksürük, farenkste ağrı (farenalji) ve nefes alıp vermede zorluk (dispne) idi. Hastalar bir dizi ilaç ile tedavi edildi.

İnkübasyon süresi bir hasta haricinde tüm hastalarda 5 gündü.

Ortalama semptom süresi 8 gün iken hastaların semptomlarının bitiminden sonra bulaşıcı kaldığı süre 1 ila 8 gün arasında değişti.

İki hastada diyabet, bir hastada tüberküloz vardı fakat hastaların sağlık durumları COVID-19 enfeksiyonunun seyrini etkilemedi.

PLA Hastanesi’nden Profesör Lixin Xie, “COVID-19’dan dolayı sadece hafif solunum semptomlarınız varsa ve insanları enfekte etmeyecek şekilde evde kalıyorsanız, virüsü diğer insanlara bulaştırmadığınızdan emin olmak için evde karantina sürenizi iyileştikten sonra iki hafta daha uzatın.” dedi. 

Araştırmacıların tıp camiası için özel bir mesajı vardı: “COVID-19 hastaları semptomları iyileştikten sonraki süreçte bile virüsü bulaştırabilirler. Bu nedenle yakın zamanda iyileşmiş asemptomatik hastalara da semptomatik hastalara davrandığınız kadar dikkatli davranın.”

Araştırmacılar ayrıca çalışmanın az sayıda hastaya baktığını, bu hastaların hepsinde hafif enfeksiyonlar olduğunu ve hepsinin hastalıktan kurtulduğunu vurguladılar.

Benzer sonuçların yaşlılar ve immünosüpresif ilaçlar kullanan daha savunmasız hastalar için geçerli olup olmayacağını bilmediklerini belirttiler.

Profesör Xie, “PCR ile tespit edilen koronavirüsün COVID-19 enfeksiyonunun sonraki aşamalarında bulaşıp bulaşamayacağını araştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.” dedi.

Çalışma American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine dergisinde yayınlandı.

Kaynak: sci-news.com

435 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!