Beyin Kimyası, Antidepresanların Neden Her Zaman İşe Yaramadığının İpucunu Beyin İltihabında Buldu

Beyin Kimyası Antidepresanların Neden Her Zaman İşe Yaramadığının İpucunu Beyin İltihabında Buldu

ABD’li kimyagerler, Prozac gibi antidepresan ilaçların sadece yaklaşık 10 kişiden 3ünde çalışmasının nedeninin beyin iltihabının bir parçası olduğunu keşfetmiş olabilirler. Güney Carolina Üniversitesi’nden Parastoo Hashemi ve ekibi, iltihabın depresyonla bağlantılı olduğunu biliyordu, ama nasıl olduğunu bilmiyordu. Bu nedenle, ruh halini etkileyen serotonin kimyasalı ile iltihaplanmanın olduğunu işaret eden histamin seviyelerini izlediler.

Mart ayında Oxford’daki Nörobilim (MMiN) Konferansı İzleme Moleküllerinde, stres, obezite veya bakteriyel toksinlerden kaynaklanan iltihapların histamin salınımını arttırdığını gösterdiler. Bu, seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) antidepresanların işlerini verimli bir şekilde yapmasını engeller. Hashemi, “serotoninin gelecekteki terapiler için depresyondaki rolleri bağlamında serotonini modüle eden diğer molekülleri çalışmak önemlidir” diyor.

Hashemi ekibi, hızlı tarama döngüsel voltametri ve kontrollü adsorpsiyon voltametrisi gibi elektrokimyasal yöntemlere öncülük etmiş, bir saçın genişliğinin sadece yüzde biri kadar olan elektrotları beynin belirli bölgelerine yerleştirmeyi sağlamıştır. Bilim adamları bunları, döngüler halinde düşük ve ufak voltajlar uygulamak ve sonra ufak akımları ölçmek için kullanır. Elektronlar bu oksidi ekleyip çıkararak beyin kimyasallarını azaltır. Hayvanlarda ve hatta insanlarda giderek yaygın olarak kullanılan bu yöntemlerde, kaydedilen akım kimyasal konsantrasyonlarla orantılıdır.

Beyin Kimyası Antidepresanların Neden Her Zaman İşe Yaramadığının İpucunu Beyin İltihabında Buldu

Fotoğraf :  Hashemi ekibinin farelerin beyin bölgelerindeki kimyasal konsantrasyonlarını araştırmak için kullandığı inanılmaz derecede ince elektrotların taramalı elektron mikroskobu görüntüsü

Bu yaklaşımla, South Carolina araştırmacıları, fareler stresliyken, obezken veya bakteriyel toksin lipopolisakkaridine (LPS) maruz kaldıklarındaki normal beyin kimyasındaki değişiklikleri üzerinde çalışmışlardır. Bu vakaların her birinde, fareler depresyon benzeri semptomlar gösterdi, ancak serotonin seviyeleri başlangıçta SSRI essitalopram’a iyi tepki vermedi. Doktora öğrencisi Melinda Hersey, LPS’ye maruz bırakılan farelere, SSRI’nin yanı sıra histamin yapmasını engelleyen bir ilaç verdi. Bu, depresyonlu farelerde serotonin seviyelerini, SSRI verilen inflamasyon olmaksızın kontrol fareleri ile benzer seviyelere geri yükledi.

MMiN’de Haşimi, histaminin SSRI cevabını kontrol etse bile antihistamin alerji ilaçlarının antidepresanların daha iyi çalışmayacağını vurguladı. Bunun nedeni, histamininin serotonine yanıt verenlerden ziyade histaminle spesifik olarak yanıt veren nöronlarda etkilerini engellemeleridir. Bunun yerine, ilk kez, ekip, büyük ölçüde keşfedilmemiş olsa da, histamin üretimini hedefleyen ajanların, SSRI’ların etkinliğini artırmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Imperial College London’dan Martyn Boutelle, “çığır açan çalışma”  diye adlandırmakta ve Hashemi’nin geliştirdiği yeni teknikleri kullanarak kusursuz beyinleri doğrudan izleyen moleküllerin özel bir güç olduğunu eklemektedir. Hashemi’nin heyecan verici ön sonuçları, yüksek düzeydeki histamin düzeylerinin birçok insanda SSRI’ların etkinliğini açıklayamayabileceğini ve yeni bir terapötik yol önerdiğini ortaya koymaktadır ”.

Kaynak : chemistryworld.com

884 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!