Bilim Adamları Yeni Bir Fosfor Sentezliyor

Bilim Adamları Yeni Bir Fosfor Sentezliyor

Fotoğraf: Bileşiğin Kristal Yapısı

Ural Federal Üniversitesi ve Solids of Ural Branch of Russian Academy of Sciences Kimya Enstitüsü ‘nden kimyacılar ve fizikçiler görünür ışık biçimine UV ışımayı çevirebilen ve lazer ışıma aralığına dönüştürebilen yeni bir bileşik sentezledi. Çalışma Luminescence dergisinde yayınlandı.

Makalenin yazarları, garnet yapısıyla lityum içeren bileşiklerle çalıştı. İlgili yapıların kimyasal formülü LixLa3M2O12’dir. M, zirkonyum,niyobyum, kalay, tellür, hafniyum veya tantal, x de 3 ve 7 arasıdır. Bu sistemlere bağlı olarak metaller hakkında yayınlananların en iyisi geçenlerde yayınlandı.

Daha önce yayınlarda kimyacılar foto, X-ray ve radyo ışınlarına hafniyumun sahip olduğunu anladı. Buyüzden, seryum katkılı hafniyum garnet Ca3Hf2SiAlO12 fosforu, 400 nm seviyesi altında geniş açık mavi bir emisyon gösteriyor. Çalışmanın yazarları, görünür bölgede spektrum yayımlayan bir tane daha bileşik elde etmek için lityum içeren seryumlu hafniyum garnet (Li7Li3Hf2O12:Ce3+) sentezlemeye karar verdi.

Gerekli bileşikleri sentezledikten sonra kimyacılar özelliklerini inceledi. Kullanılan X-ray kırınımı, bileşiklerin yapısal karakter özelliklerini hesapladılar. Bileşiğin mikro yapısı kullanılan elektron mikroskopisiyle incelediler. Katkı maddesi derişimi ve sıcaklık üzerine yansıma, uyarma ve ışıma spektrumu arasındaki ilişkiyi hesaplamak için kimyacılar ışık kaynaklı spektroskopinin karışık bir inceleme uyguladı. Ayrılmış emisyon bantları ve F+ merkezleri arasındaki bir ilişkiyi buldular.

Solids of Ural Branch of Russian Academy of Sciences kimya enstitüsünün üst düzey ortağı ve makalenin bir yazarı olan Yana Baklanova “ Bütün elde edilmiş karakteristik özellikler ve kullanılan EPR spektroskopisinin analizi detaylandırdıktan sonra seryum derişiminin artışının düzenli kristal çapraz yapıda uyarmalar tarafından temsil edilen Li7La3Hf2O12’deki esas ışımayla ilişkili fotolüminesansinin şiddetinde indirgemeye sebep olduğunu kanıtlamayı başardık.” dedi.

Diğer katkı maddeler ile  bileşik, medikal  ve optik aygıtlar ve izleme sistemlerinin üretiminde kullanılabilir. Ural Federal Üniversitesi’nin üst düzey ortağı ve Yrd Doç Dr Alexey Ishchenko “ Öropiyum ve neodim veya holmiyum (Eu3+ ve Nd3+/Ho3+) ile katkılı  Li7La3Hf2O12 bileşiği kısa ve orta dalgalı kızıl ötesi (IR) çalışma aralığıyla kızıl ötesi ışın aralığını görünür çalışma aralığı ve monokrom(tek renkli) lazer ışıma haline UV ışımayı çevirmek için kullanılabilir. IR ışıma tıp, çeşitli ışın kaynaklı sistemler ve hava kirliliği analizleri için yaygın biçimde kullanılır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: phys.org

506 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!