Bilim İnsanları Amazon Açai Meyvesinde Antimalaryal Bileşenler Buldu

Bilim İnsanları Amazon Açai Meyvesinde Antimalaryal Bileşenler Buldu

Fotoğraf: Açai polifenollerinin in vitro ve in vivo deneyler ile antimalaryal potansiyeli ortaya kondu.

Brezilya, ABD ve İsveç’ten araştırmacıların dahil olduğu uluslararası bir grup, açai meyvesinde (Euterpe oleracea) bulunan polifenollerin enfekte olmuş farelerin kanındaki sıtma parazitlerini azaltabildiğini ve hayatta kalma sürelerini uzatabildiğini keşfetti.

Plasmodium cinsinin parazitlerinden kaynaklanan ve sivrisinekler tarafından bulaşan sıtma, tarihteki örneklerinde görüldüğü gibi insan popülasyonlarını etkileyen en önemli paraziter hastalıklardan biridir.

Dünya Sağlık Örgütü, 2017’de 200 milyondan fazla vakanın meydana geldiğini tahmin ediyor. Ayrıca, Plasmodium parazitleri birçok antimalaryal ilaca direnç geliştiriyor.

Doğal özlerin, geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılan bitkilerden elde edilen kinin ve artemisinin gibi örnekler ele alındığında antimalaryal bileşiklerin keşfedilmesinde önemli bir rol oynadığı söylenebilir.

Amazon gibi biyolojik çeşitlilik açısından zengin bölgeler, potansiyel sıtma önleyici bileşenlere sahip değerli bitkilere ev sahipliği yapmaları açısından önemlidir.

Brezilya’daki Amazon bitkileri arasında açai, en çok tüketilen meyvelerden biridir ve Brezilya’daki yerel topluluklar, açai meyvesini ateş gibi sıtmaya bağlı semptomları tedavi etmek için kullanmaktadır.

Bu üzüm benzeri meyvenin yüksek antioksidan içeriği, son yıllarda Brezilya dışında da popülaritesini arttırdı ve onun “süper gıda” olarak değerlendirilmesine neden oldu. Bu meyvenin antioksidan aktivitesi, temel olarak kilo kaybı, kalp-damar hastalıklarını önleme ve kanser riskini azaltma gibi yararları olan polifenollerden kaynaklanıyor.

Texas A&M Üniversitesi’nden Dr. Susanne Mertens-Talcott ve Campinas Üniversitesi’nden Dr. Fabio Costa’nın başkanlık ettiği araştırma ekibi, açai özlerinin farelerde sıtmayı tedavi edip edemediğini ve meyvelerdeki polifenollerin tedavi edici etkiden sorumlu olup olmadığını araştırdı.

Araştırmacılar antosiyanin olmayan fenolikler adı da verilen bir polifenol sınıfının, klorokine dirençli ve klorokine hassas parazitlerin büyümesini inhibe ettiğini buldular.

Araştırmacılar sıtma ile enfekte edilmiş farelere oral olarak açai polifenolleri uyguladılar.

Tedavi, farelerin kanındaki parazit miktarını, tedavi edilmeyen farelere kıyasla % 89.4 oranında azalttı.

Polifenol uygulanan farelerin tümü 15 günden daha uzun süre yaşarken, tedavi edilmeyen farelerin hiçbiri hayatta kalmadı.

Araştırmacılara göre açai ekstreleri, parazitlerin protein homeostazı veya protein üretimi ile degredasyonu arasındaki dengeyi bozuyor.

Kaynak: sci-news.com

219 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!