Bilim İnsanları, Dünyanın En Temiz Su Damlacıklarını Oluşturdu

Bilim İnsanları, Dünyanın En Temiz Su Damlacıklarını Oluşturdu

Bilim insanları, titanyum dioksite bağlanıp kendini temizleyen bir asit katmanının oluşumu incelediler.

Bilim insanları, deney yapılan veya günlük kullanılan yüzeylerin neden tamamen temiz olmadığını araştırmaya başladı. Bu araştırmanın üzerine dünyanın en temiz su damlacıklarını ürettiler.

Kullandığımız temizlik malzemelerinin yanı sıra, labaratuvarlarda kullanılan temizleyiciler bile bir yüzeyi tamamen temizlemeye yetmiyor. Ya da biz öyle sanıyorduk. Bilim insanları, yüzeyde kalan bu ince molekül katmanının nereden geldiğini anlamaya çalıştılar. Asetik asit ve formik asit karışımı olan ince molekül tabakasının, temizlik esnasında kullanılan sudan geldiği düşünüldü. Bunun üzerine Avusturya’daki Viyana Teknoloji Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, suyu vakumlu aletlerde, saf buz ile yıkadılar ve titanyum dioksitle temizlenmiş yüzeylere bıraktılar. Ancak yüzeyde yine de o ince molekül tabakasından olduğunu gördüler.

Aslında kirli yüzey olduğunu sandığımız bu ince tabakanın, asetik asit ve formik asitten oluşan kendi kendini tezmileyebilen bir karışım olduğunu gördüler. Bu ince tabakanın, çok düşük seviyelerde havada bulunan moleküllerin, titanyum dioksite bağlanarak oluştuğunu fark ettiler.

Çalışmacılardan biri olan Ulrike Diebold “Kirlilikleri önlemek için bu gibi çalışmalar vakumlu ortamlarda yapılmalıdır. Vakumlu ortamda hava ile temas etmeyen bir su oluşturup; titanyum dioksitle atomik blleşenlerine kadar temizlenmiş bir yüzeye bıraksak bile, havayla temas edildiği anda bu ince katman oluşabiliyor” dedi.

New York Cornell Üniversitesi araştırmacılarından Melissa Hines ise “Her nasılsa havadaki bu moleküller, yüzeylere kendi kendini temizleyebilen bileşikler oluşturarak tutunuyorlar” dedi. Havada oluşan bu özel bidentat bağlanması sonucunda, havada çok az olsa da titanyum dioksite yapışabiliyor. Havadaki diğer moleküller bu tip bir bağlama yapamadıkları için yüzeye yapışmadan kalabiliyorlar. Hines “Deneyi birden fazla yerde yapmamız önemliydi. Tek bir yerde yapıp sonuçları paylaşsaydık, insanlar bize bir sebepten binaya sirke (asetik asit) bulaştığını söylerlerdi.” dedi.

Ulrike Diebold “Bu sonuç bize bu tür deneyler yaperken ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Havadaki önemsiz görünen küçük izler bazen belirleyici olabilir.”

Kaynak : webtekno.com

140 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!