Birçok Hemşire, Opioid Tedavinin Reçetesini Yazamıyor

Birçok Hemşire, Opioid Tedavinin Reçetesini Yazamıyor

UC San Francisco araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, opioid bağılmlılığı vakası yüksek olduğu en az altı eyalette,  hemşirelerin  tarafından opioid bağımlılığı ilaçların  reçete yazmalarına karşı güçlü yasallar vardır.

Araştırmacılar, sağlık işgücünden tam olarak yararlanarak opioid krizini ele almada ve birinci basamak sağlık ihtiyaçlarını karşılaması için,  bu eyaletlerin kanunlarda yeniden reform yapmaları gerektiğini söylemiş.(Çalışmaları 9 Nisan 2019’da JAMA’da)

Healthforce Centre’ın araştırma direktörü ve Philip R. Lee Sağlık Politikası Araştırmaları Enstitüsünde profesör olarak görev yapan Joanne Spetz, “Opioid krizi çözümün en önemli kısmı, insanların ihtiyaç duyduklarında tedaviye erişmelerine kolaylaştırmaktır ve bunu sağlamak için en etkili yaklaşım ilaçsız  tedavilerin yanında ilaç uygulamasıdır. Hemşirenin  bu konuda doktor gözetiminde veya doktorla işbirliğinde çalışmasını zorunlu hale getiren eyaletlerde böyle bir kanun reform edilme ihtimali  düşüktür ve ne yazik ki bu eyaletlerde opioid bağımlılık oranları en yüksek seviyededir.” dedi.

Opioid suistimalini tedavi etmek için tasarlanan ilaçlar reçete etmeye yetkili doktorların sayısı yetersizdir. Metadon gibi ilaçlar sadece lisanslı narkotik tedavi programlarında mevcuttur. Ancak 2000’li yılların başlarında Uyuşturucu Bağımlılığı Tedavi Yasası (DATA) sayesinde doktorlar, özellikle ofis ortamlarındaki opiat yoksulluk semptomlarını güvenli ve etkili bir şekilde azaltan buprenorfini’nin reçetelenmesi izin verildi. Ayrica 2016 güncel  kanun, hem doktorlar hem de hemşireleri tarafında  bu ilaç (buprenorfini)  reçetelenmesini mümkün sağlamıştır. Hemşirelerin ve doktor yardımcıların doktor işbirliği veya gözetiminde çalışmalarını gerektiren eyalette, ABD İlaç Uygulama Ajansı tarafında  süpervizör veya denetçi uzman hekimin taşınması gereken nitelikler hakkında bilgi verilmiştir. Aslında bu gereklilikler,  uzman doktor gözetimde olsa bile hemşirelerin veya doktor yardımcıların opioid tedavisinde dahil olmasını engelliyor. Dolaysıyla hemsirelerin buprenorfin ilacı reçete etmelerini de kısıtlayabilir.

JAMA çalışmasında, Spetz ve meslektaşları,  Madde Bağımlılığı ve Zihin Sağlığı Hizmetleri İdaresi’nden Eylül 2018’den itibaren “DATA” sayesinde muaf olan  doktorlar, sağlık görevlileri ve doktor yarmdımcılar için sayısı ilişkin  devlet düzeyindeki veriler elde etmiştir.

Genel olarak, buprenorfinin reçetesini yazabilen hekimler,hemşireler ve doktor yardımcıların sayısı sırasıyla   44.916(tüm hekimlerin yüzde 5.57’si), 7.280 (yüzde 3.17) ve 1.913 (yüzde 1.66)’dır. Aslında hemşireler için  koyulan bu  tedavi kısıtlayıcı uygulamaları, doktor yardımcılarıne göre daha geniştir.

Spetz, “Hemşirelerin denetimleri veya doktorlarla işbirliği ilişkin kanunda bir reform olamazsa, buprenorfin sunma konusunda hemşireleri denetlemeye hazır olan  doktorlarla bağlanmaları sağlayacak programlar  geliştirilmeli. Ayrıca, hemşirelere ve doktor yardımcılarına opioid tedavisinde ilaç reçeteleme hakklar verilmeli  ve bu meslektaşlar  bu fırsattan haberdar olmalarını ve bunun için gerekli eğitim gereksinimlerini nasıl tamamlayacaklarını bilmelerini sağlanmalıdır.” dedi.

Kaynak : medicalxpress.com

383 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!