Birleşik Krallık, Yenilenebilir Enerjiye Harcananın İki Katı Kadar Ülke Dışı Fosil Yakıtlara Harcama Yapmıştır

Birleşik Krallık, Yenilenebilir Enerjiye Harcananın İki Katı Kadar Ülke Dışı Fosil Yakıtlara Harcama Yapmıştır

Katolik yardım kuruluşu Cafod tarafından yapılan araştırmaya göre, Birleşik Krallık, bulunduğumuz on yıla kadar fosil yakıt projelerine yapılan ülke dışı desteğin iki katı kadar yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmıştır.

Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü, Birleşik Krallık’ın 2010-14 yılları arsında gelişmekte olan ülkelerde 6,1 milyar £ enerji harcayan %46’sının yağ, kömür ve doğalgaza devam ettiğini, yenilenebilir enerji projelerine başvuranların oranının %22 olduğunu bulmuştur.

Bütünüyle düşünüldüğünde, Bileşik Krallık’ın %99,4’ünün doğrudan “kirli” enerji yatırımlarına mali destek sağlaması ile fosil yakıt desteği daha önceki 5 yıl ile karşılaştırıldığında bu on yılda neredeyse 1 milyar £  artmıştır.

Cafod, Paris Anlaşması adı altında iklim tartışmaları yardımı ile denizaşırı projelere olan halk desteğini nasıl sağlayacakları konusunda açıklık getirmesi için hükümete çağrı yapmıştır.

Cafod’un lider enerji analisti Dr Sarah Wykes, “İklim değişikliği ile mücadele etmek için, fosil yakıtları geride bırakmalı ve hızlı bir şekilde yerlerine yenilenebilir enerji kaynaklarını getirmeliyiz,” demiştir.

“Şimdilerde deniz aşırı ülkelerde harcama kalıbı olarak faaliyet gösteren Birleşik Krallık, politikada büyük bir uyumsuzluğun ve yenilebilir teknolojilerde Uluslararası Kalkınma Birimi’nin kendi harcamaları yoluyla denemiş olduğu daha büyük bir yatırımın desteklenmesi fırsatının kaçırıldığını iddia etmiştir.

Birleşik Krallık ihracat finansmanı İngiliz ihracatını desteklemek için kamu finansmanını kullanırken, Uluslararası Kalkınma Birimi’nin enerji harcamalarının –yenilenebilir kaynaklara %32 iken fosil yakıtlara %22 oranda yatırım- yurtdışı desteklerindeki gibi olması amaçlanmıştır.

ODI rakamlarına göre bu on yılda Birleşik Krallık enerji desteğinin en üst 5 yararlanıcısı Brezilya, Vietnam, Türkiye, Hindistan ve Rusya Federasyonu idi.

Fosil yakıtlar için ayrılmış yatırımdan Birleşik Krallık fonunun toplamda %87’sini yağ ve gaz almakta, %9’u ise kömüre gitmektedir.

“Yardım parası, borçlar ya da ihracat finansmanı yoluyla olsun yurtdışında işletilen İngiliz firmalarını desteklemek için fosil yakıtlara halen kamu parasının gitmesi hiçbir anlam ifade etmemektedir,” demiştir Wykes.

Yardım kuruluşları, elektrik şebekelerine uzak olan fakir topluluklarla bağlantı kurmak için küçük ölçekli güneş ve rüzgar enerjisi projeleri için yapılan desteklerin hayati önem taşıdığını düşünmektedir.

Fakat Birleşik Krallık, Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar evrensel enerji ulaşımını garanti altına alma amacı için imza atmasına karşılık harcanan Birleşik Krallık yardımlarının yalnızca %8’i fakir topluluklar için enerjiye ulaşımı geliştirmeyi amaçlamıştır.

2010-14 yılları arasında yapılan Birleşik Krallık enerji yardımının %29’u fosil yakıt ve yenilenebilir enerji kullanan yatırımlara ya da enerji kaynaklarının tanımlanamadığı yerlere gitmiştir. %1’i nükleer güce ve %2’si enerji verimine harcanmıştır.

Kaynak : theguardian.com

275 Kez Okundu

Hacer Demir

27 Nisan 1993’te Bursa’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Marka İletişimi bölümü mezunu. UÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. İlgi duyduğu alanlarda eğitim ve programlara katılmayı, yeni şeyler öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi seviyor. Yenilikçi haberleri takip etmeyi ve çeviri yapmayı sevdiği için 2017 yılından bu yana İnovatif Kimya Dergisi ekibinde yer alıyor.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!