Çevre bilinci kimya müfredatında

Bakanlığın lise kimya taslak müfredatında çevre bilinci yeni bir ünite olarak yerini aldı. Bu derste de batı kadar doğu dünyasının önde gelen bilim insanlarına yer verilmesi öngörülüyor. Bu amaçla Empedokles, Aristo, Cabir bin Hayyan, Ebubekir el-Razi, İbn-i Sina, Robert Boyle gibi bilim insanlarının çalışmaları da ele alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 13 Ocak’ta ilgililerin görüş ve önerilerine açtığı taslak öğretim programları arasındaki lise kimya dersinde de, fizikte olduğu gibi batı kadar doğu dünyasının önde gelen bilim insanlarının çalışmalarının yer alması öngörülüyor. Bu amaçla derste Empedokles, Democritus, Aristo, Cabir bin Hayyan, Ebubekir el-Razi, İbn-i Sina, el-Biruni, Robert Boyle, Antoine Lavoisier gibi bilim insanlarının çalışmaları anlatılacak. Kimyada ayrıca öğrencilerin deney yaparak veri elde etmesi, bunları kullanarak çıkarım yapması, yorumlaması ve genellemelere ulaşması da taslak öğretim programındaki amaçlar arasında.

Değerler Arasında Sevgi, Sabır, Vatanseverlik Var

Bu ders kapsamında 9’uncu sınıflara son ünite olarak ‘Doğa ve Kimya’ eklendi. Böylelikle ünite sayısı 4’ten 5’e çıktı. Mevcut müfredatta çok kısa olarak bahsedilen ve taslakta ünite olarak yer alan ‘Doğa ve Kimya’da; hava, toprak, su kirliliğinin nedenleri ve su kaynaklarının tasarrufu gibi konular verilecek. Canlılara ve çevreye karşı duyarlı olmanın gerekliliği de vurgulanacak. 10’uncu sınıf üniteleri arasınaysa ‘Kimyanın Temel Kanunları ve Tepkime Türleri’ de eklendi. ‘Endüstride ve Canlılarda Enerji’ ünitesi programdan çıkarıldı. 11’inci sınıfta ünite sayısı arttı. Ünite adları ve konu içerikleri de değişti. ‘Kimyasal Hesaplamalar’ ünitesi ‘Mol Kavramı ve Kimyasal Hesaplamalar’; ‘Sıvı Çözeltiler’ ise ‘Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük’ adını aldı. Ayrıca ‘Kimyasal Tepkimelerde Enerji’; ‘Kimyasal Tepkimelerde Hız’ ve ‘Kimyasal Tepkimelerde Denge’ ünitesi de eklendi. Bu ünitelerdeki konu içerikleri mevcut müfredatta ‘Kimya ve Enerji’ ile ‘Tepkimelerde Hız ve Denge’ ünitelerinde işleniyordu. 12’nci sınıfta ise son ünite olan ‘Hayatımızda Kimya’nın yerini ‘Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler’ ünitesi aldı. 9 ve 10’da 2; 11 ve 12’nci sınıfta haftalık 4 saat ders süresiyse sabit kaldı.

Kimya öğretim programıyla öğrencilerde farkındalık oluşturulması hedeflenen değerler arasında birçok derste olduğu gibi sevgi, sabır, çalışkanlık, iş ahlakı, yardımseverlik ile birlikte vatanseverlik de yer aldı. Şu an kullanılan öğretim programlarında böyle bir bölüm bulunmuyor.

Kaynak : hurriyet.com.tr

734 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!