Çevre Dostu Plastikler için Kükürt Polimerleri

Çevre Dostu Plastikler için Kükürt Polimerleri

Polimerleri kükürtten uzaklaştırmak için yeni bir katalitik proses, daha fazla çevre dostu plastik üretimi sağlayabilir.

Günümüzde, sülfürün kararlı hale getirilmesi için organik çapraz bağlayıcı moleküller ile reaksiyona sokulması işlemi – ters vulkanizasyon olarak bilinir – uzun reaksiyon süreleri ve yüksek sıcaklıklar ile gerçekleşir ve zararlı yan ürünlerle sonuçlanır.

Liverpool Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, tepkimeye az miktarda çinko dietilditiyokarbamat eklenmesinin sıcaklık değerlerini ve reaksiyon sürelerini azalttığını buldular. Ayrıca çinko dietilditiyokarbamat reaksiyon verimini arttırır, polimerlerin fiziksel özelliklerini geliştirir ve zararlı yan ürünlerin oluşumunu önler.

Grup araştırmasını yürüten Dr. Tom Hasell, “Ters vulkanizasyon ile yalnızca temel kimyayı genişletmekle kalmayıp, önceki rotalardan daha yaygın, uygulanabilir, verimli, çevre dostu ve üretken kıldı ayrıca bunu yaparken sadece kimyanın temellerini genişletmeyip bu materyallerin kimya ve metalürji alanlarında endüstriyelleşmesinde ve uygulanmasında kapı açmıştır. ” dedi.

Örnek olarak petrokimya endüstrisinde ham petrol ve doğal gaz kullanım için rafine edildiklerinde içlerinde bulunan kükürt, ham petrol ve doğal gazdan uzaklaştırılır. Ancak, bu şekilde çok daha fazla kükürt üretilir – yılda yaklaşık 70 milyon ton – ve bu aslında kullandığımızdan daha büyük stoklar oluyor.

Bu arada yıllık 350 milyon ton plastik üretiliyor ve plastik kriz karşısında daha sürdürülebilir polimerler geliştirmenin cevabı kükürt oluyor.

Hasell, “Petrolün bir yan ürünü olan sülfürden faydalı plastik malzemeler üretebilmek, toplumun petrolden yapılan polimerlere olan güvenini azaltabilir.” dedi.

“Ayrıca, bu sülfür polimerlerinin geri dönüşümü daha kolay olabilir, bu da plastiklerin mevcut kullanımını azaltmak için heyecan verici olanaklar sunuyor.”

Yaygın olarak kullanılan karbon yerine sülfür içermeyen plastik üretimi çok farklı özelliklere sahiptir ve daha geniş uygulamalarla sonuçlanıyor.

“Şu anda neredeyse bütün plastikler karbon bazlı ve sınırlı petrokimya kaynaklarından üretiliyor. Karbon polimerleri kızılötesi ışığı engellerken, kükürt polimerleri kızılötesi ışığa karşı saydamdır – ve böylece termal görüntüleme lensleri yapmak için kullanılabilir ”dedi.

Sülfür polimerleri ayrıca bataryalarda ve su arıtımında da kullanılabiliyor.

Kaynak : labnews.co.uk

307 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!