Çevreci Molekül Ortamları İlaç Tasarımlarına Yardımcı Olabilir

Çevreci Molekül Ortamları İlaç Tasarımlarına Yardımcı Olabilir

Bilim insanları önemli haberci moleküller yapmak için metotları basitleştirdiler

Bilim insanları biyolojik olarak aktif bileşikler için haberci molekülleri yapmada metotları basitleştirdiler ve proses içinde daha çevreci hale getirdiler . Yeni teknik , yeni ilaçlarla diğer ince kimyasalları sentezleyen araştırmacılar için bir nimet olabilir.

Rice Üniversitesi’ndeki bilim adamları biyolojik aktif bileşikler için öncü olan moleküllerin yüksek oranda çok amaçlı ailesini sentezlemek için yaklaşımlarını basitleştirdiler. Onların metodu ilaç tasarımını ve gelişimini daha ucuz ve daha çevreci hale getiriyor.

Sentezci kimyager László Kürti ve doktor araştırmacı Zhiwei Ma ve Zhe Zhou sentetik kimyada kilit bina blokları olan korunmasız Aziridin moleküllerini sentezlediklerini belirttiler. Laboratuvarın ilk odaklandığı şey azot içeren kimyasal bileşiklerinin sentezlenmesinde basamak sayısını azaltmak. Bunu yapmanın bir yolu ürüne dönüşen öncü moleküllerin sentezini  basitleştirmek.

Onların çalışması Angewandte Chemie International baskısında yer almaktadır.

Kürti, Aziridinler birbirine bağlı 2 Karbon atomu ve 1 Azot atomu içeren üçgen yapılardır. Aziridinlerin enerji içeriği üç üyeli halkanın içerisindeki gerilmeden dolayı yüksektir. Bu ise bloklar inşa etmede kullanışlı olmalarına anahtardır, çünkü uygun reaksiyon ortakları ile birleştiklerinde kolayca açılabilirler, dedi.

Aziridinleri sentezlemek , ilaçların hazırlanması ve diğer endüstriyel amaçlar için değişime uğramaları yani ürünleri biyolojik olarak aktif tutan önemli Azot atomlarını görevlendirmek genellikle basamaklar halinde gerçekleşir.

Zhou , ‘’ Aziridin kimyasındaki araştırmanın muazzam büyüklükteki bir çoğunluğu,  daha sonra genellikle görevlendirilemeyen çeşitli korunmuş Aziridinlerin sentezi ile ilgilidir. ‘’ dedi. Bu basit metod görevlendirilmesi çok daha kolay olan korunmamış Aziridinlere ulaşım imkanı sağlamaktadır.

Korunmuş ve korunmamış Aziridinler arasındaki fark nedir ? ‘’Buradaki kilit nokta Azot atomudur ‘’dedi. ‘’Bu Azot atomu elektron çeken bir  grupta ise , Aziridin korunmuştur fakat Hidrojen atomuna veya Alkil gruplarına bağlantı korunmamış Aziridinlere neden olmaktadır.

Kürti ve meslektaşları tarafından yeni geliştirilen ve Science’da yayınlanan metot üç yıl önce tanıtıldı. Çalışma Olefin bileşiklerinden doğrudan tek bir basamakta ve hafif koşullarda Aziridin molekülleri üretmeyi tarifledi fakat dönüşüm bazı deneylerde günlerce sürdü ve zehirli bir artık oluşturdu. ( Olefin bileşikleri sadece Hidrojen ve Karbon atomlarından oluşur ve petrol endüstrisinde hidrokarbonların kırılması ile büyük miktarlarda üretilir.)

Kürti, Yeni iş proseste yeni akış çizgisi oluşturuyor ve toksisiteyi engelliyor , dedi. ‘’ Biz gerçekten ucuz ve kolaylıkla elde edilebilir reaktif , hidroksilamin O-Sülfonik asiti işe soktuk ve Olefin Aziridinasyon reaksiyonları için elektron tutan Azot kaynağı olarak kullandık., dedi.

Tek kapta gerçekleştirdiğimiz prosesin avantajları küçük bir miktar katalizör ile birkaç saat içinde oda sıcaklığında aziridin üretme imkanı olmuştur. Proseste oluşan tek artık ürün ise çevresel olarak iyi huylu ve suda çözünebilen Sülfattır.

Kaynak : sciencedaily.com

464 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!