Çevresel Kirlilik, Şehirlerdeki Kimyasal Reaksiyonları Nasıl Etkiler?

Çevresel Kirlilik Şehirlerdeki Kimyasal Reaksiyonları Nasıl Etkiler

Birçok şehir is tabakasıyla, çevre kirliliğine yol açan maddelerle, organik bileşiklerle  ve çevresel kirlilik  olarak bilinen diğer moleküllerle kaplıdır. Bu karmaşık ortamda meydana gelen kimyasal reaksiyonlar havanın ve suyun kalitesini etkileyebilir. Bugün, ACS Earth ve Space Chemistry’de bu durumu raporlayan araştırmacılar ABD’nin 2 şehrinden toplanan çevresel  kirlilikleri incelediler ve bu kirliliklerin  güneş ışığını absorbe ettiğini bu nedenle fotokimyasal reaksiyonlara katılabileceğini ilk kez açıkladılar.

Bilim insanları daha önce laboratuvarda hazırlanmış çevresel kirlilikleri  ve şehirlerden toplanan numuneleri analiz ettiler ama hala tam olarak içinde ne olduğunu ve bulunduğu yere göre nasıl değişiklik gösterdiğini anlayamadılar. Bazı bileşenler kirle  veya havadaki diğer moleküllerle reaksiyona girerek yağmur yağdında atmosferi ve suyu etkileyebilir.Tara Kahan ve ekip arkadaşları bu süreçi daha iyi anlamak için Syracuse, New York , Scranton ve Pennsylvania dan toplanan numunelerin fiziksel özellilerini ve ışık emilimlerini araştırmak istediler.

Araştırmacılar, Syracuse’dan topladıkları kentsel numuneleri dikey olarak kuvarz plakalara yerleştirdiler ve 30 gün boyunca dış ortamda incelediler. Çevresel kirlilikler   uzun süredir çoğunlukla ince bir katman gibi düşünülsede, son zamanlarda yapılan diğer çalışmalar numunelerin tek tip bir katmandan ziyade parçacık yığınları  şeklinde olduğunu gösterdi. Ekip farklı deneylerde her iki şehirdeki pencerelerin ıslak dış yüzeylerinden kir örnekleri aldı ve bu bileşimleri inceledi. Sonuçlar, Kanada ve Avrupadaki diğer şehirlerden bildirilenlere benzerdi fakat  belirli iyonlarda farklılıklar vardı. Örnek olarak Kuzey Amerika şehirlerinde, kışın yol tuzu kullanılmasından kaynaklanabilecek, daha yüksek seviyede klorür bulundu. Oysa bazı Avrupa şehirlerinde büyük ihtimalle kömürün yanmasından dolayı daha yüksek seviyede sülfata rastlandı. Ekip ayrıca, çevresel kirliliğin güneş ışığında bulunan dalga boylarında ışığı emdiğini gözlemledi, bu da güneşin şehirlerdeki hava ve su kalitesini etkileyen kimyasal reaksiyonları hızlandırabileceğini veya yavaşlatabileceğini gösteriyor.

Çevresel Kirlilik Şehirlerdeki Kimyasal Reaksiyonları Nasıl Etkiler

Fotoğraf-1:Çevresel kirliliğin güneş ışığında bulunan dalga boylarında ışığı emdiğini gözlemledi.

Kaynak : sciencedaily.com

586 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!