Çiftlik Hayvanlarından Gelen Metan Emisyonlarına Daha İyi Hakim Olma “Anında Cevap”

Çiftlik Hayvanlarından Gelen Metan Emisyonlarına Daha İyi Hakim Olma "Anında Cevap"

Fotoğraf: Yeni bir araştırma, hayvancılık endüstrisinin ABD metan emisyonlarına ne kadar katkıda bulunduğuna ışık tutuyor.

Amerika Birleşik Devleti’ndeki Komşu Eyaletler için Metan Gazı Salınımındaki Yukarı-aşağı Yöndeki Envanterlerde Farklılıklar ve Belirsizlikler.

Sığır, domuz ve kümes hayvanları ortalama bir Amerikalı’nın beslenmesine büyük bir katkıda bulunur, ancak bu hayvancılığı arttırmak çevreye maliyet getirir. Bu endüstri, çok miktarda metan ve güçlü sera gazı üretiyor. Ancak, hayvanların ne kadar gaz salınımının gerçekleştirdiği tartışma konusu. ACS’nin “Environmental Science & Technology” Dergisi’nde bir grup, yeni bir yaklaşımın mevcut verilerin ne kadar doğru olduğuna ışık tutabileceği bildiriliyor.

ABD Çevre Koruma Dairesi’ne göre hayvancılık endüstrisi, ABD’de en büyük ikinci metan gazı salınımına sahiptir. Bu gaz, hayvanların midelerinde oluşan sindirimle ilişkili (enterik) emisyonlar ve gübrelerdeki fermantasyon sonucu olan mikrobik fermantasyondan meydana gelir.  Toplam miktar hayvanın türüne, ne yediğine ve gübresinin nasıl depolandığına bağlıdır. Örneğin çoğunlukla tahıl esaslı yem tüketen sığır, mera üzerinde otlatılan sığırlara kıyasla önemli derecede daha az metan üretir. Ancak şu anki çiftlik hayvanı metan emisyonu tahminleri geçersiz emisyon faktörlerine dayanabilir ve yem tüketimi ile hayvansal gıdalardaki farklılıkları veya gübreyi depolamak için kullanılan tesisleri tamamen dikkate almaz. Bu veri boşlukları, metan emisyon hesabında büyük belirsizliklere neden olmaktadır. ABD’deki hayvancılığın bu emisyonlara katkısını daha iyi anlayabilmek için Alexander Hristov ve arkadaşları eksik veri ve bu boşlukları doldurmaya çalışıyor.

Ekip, ABD’deki komşu eyaletlerde sığırlar için yem tüketim verilerini analiz etmenin yanı sıra sığır domuz ve kümes hayvanları için gübreleme uygulamalarını da analiz etti. Ortaya çıkan metan emisyonu tahminleri Emisyon Veri Tabanı için Küresel Atmosferik Araştırma (EDGAR) gibi envanterler tarafından hali hazırda bildirilen rakamlardan büyük ölçüde farklılık gösteriyordu. Örneğin araştırmacılar Texas ve California’daki çiftlik hayvanlarının kombine enterik ve gübre metan emisyonlarının EDGAR tarafından yapılan tahminlere göre sırasıyla %36 daha düşük ve %100 daha fazla olduğunu keşfettiler. Araştırmacılar verilere dayanarak emisyon kaynaklarını belirtmek için yanlış dağıtım envanterlerini kullanan çalışmaların sonuçlarının dikkatle yorumlanması gerektiğini söylüyor.

Yazarlar ExxonMobil ve Mühendislik Firması’ndan kısmi fon sağlandığını onaylıyorlar.

Not: ACS araştırma yapmaz, ancak hakem tarafından gözden geçirilen bilimsel çalışmaları yayınlar ve kamuya sunar.

Kaynak : acs.org

Okumanızı Öneriyoruz

Kağıt Bardaklar Sıcak Sıvıyla Temas Ettiğinde Yüksek Düzeyde Mikroplastik Parçacık Açığa Çıkıyor

Kağıt bardakların sıcak içeceklerle temas ettiğinde yüksek düzeyde mikroplastik parçacığın açığa çıktığı bildirildi. News Medical …