DAÜ Kimya Bölümü Akademisyenlerinden Önemli Akademik Başarılar ve Hizmetler

DAÜ Kimya Bölümü Akademisyenlerinden Önemli Akademik Başarılar ve Hizmetler

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi çatısı altında bulunan ve KKTC’nin tek Kimya Bölümü olma özelliği taşıyan DAÜ Kimya Bölümü, farklı kulvarlardaki akademik başarıları ile dünyada ses getirmeye devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, DAÜ Kimya Bölümü’nün sahip olduğu kaliteli akademisyenleri ile bilime ve eğitime en üst düzeyde katkı koymaya devam ettiğini belirtti. DAÜ Kimya Bölümü’nün sahip olduğu lisans, lisansüstü (BS, MS ve PhD) ve ÇAP (çift anadal) programları ile kaliteli eğitim ve araştırmalarına devam ettiğini söyleyen Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı ise, Kimya Bölümü akademisyenlerinin sadece yapmış olduğu bilimsel yayınlar ile değil, aynı zamanda dünyaca ünlü saygın dergiler için vermiş oldukları editörlük ve hakemlik hizmetleri ile de tüm bilim camiasının dikkatlerini üzerlerine çektiğini belirtti. Prof. Dr. Sakallı, bu bağlamda DAÜ Kimya Bölümü akademisyenlerinin son zamanlarda (2020-2022 arası) yapmış oldukları bilimsel aktiviteler hakkında bilgi verdi.

Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gazi

Son iki yılda bir dizi prestijli derginin yayın kurullarında ve inceleme editörü olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Gazi, öncelikle 2021 yılında atanmış bulunduğu Katalizde Sınırlar (Frontiers in Catalysis) dergisinin editör kurulu üyeliği ile Heterojen Kataliz (Heterogenous Catalysis) alanında inceleme editör kurulu üyeliği görevini yürütüyor (loop.frontiersin.org). Prof. Dr. Gazi, ayrıca Acta Universitatis Sapientiae üniversitesinin bir dergisi olan Tarım ve Çevre (Agriculture and Environment) dergisinde Çevre Kimyası alt konusunun editörü olarak yayın kurulunda görev yapıyor (sciendo.com/journal/). Prof. Dr. Gazi, 2020 yılında KKTC’de düzenlenen 6. Uluslararası Kimyada Yeni Trendler (6th International Conference on New Trends in Chemistry) konferansında ana konuşmacı (keynote speaker) olarak görev yaparken (icntcconference.com), son 2 yılda uluslararası indeksli (SCI-SCIE) dergilerde 18 bilimsel makaleye katkı koydu. Prof. Dr. Gazi, yine bu süreç içerisinde birçok SCI-SCIE indeksli dergi adına 56 makale inceleme hakemliği ile de Web of Science kuruluşu olan Publons tarafından 2021 yılında mükemmel hakem (excellent reviewer) olarak ödüllendirildi (publons.com/researcher). Prof. Dr. Gazi, aynı zamanda Google Scholar verileri baz alınarak, üniversite ve bilim insanlarının son beş yıllık akademik yayın ve atıf performanslarının değerlendirildiği liste, h-index ve i10 index kriterlerinin yıllık, beş yıllık ve toplam değerlerinin analiz edilmesiyle oluşturulmuş olan AD Bilimsel İndeks “AD Scientific Index 2022” (Alper-Doger Scientific Index) raporunda, Kimya Bilimleri alanında en iyi bilim insanı olarak KKTC genelinde 3., görev yaptığı DAÜ’de ise 1. sırada yer aldı (www.adscientificindex.com).

Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye İcil

2005 yılından beridir Avrupa Komisyonu’na bağlı Uzman Değerlendirici (Expert Evaluator) olarak Organik, Fotokimya ve Enerji projelerinde, Avrupa Birliği projeleri değerlendirmesi yapan Prof. Dr. İcil, Organik Fotokimya ve Fotovoltaik alanlarında çalışıyor. Prof. Dr. İcil, 2020-2021 yılları arasında iki yüksek lisans ve iki doktora öğrencisini başarı ile mezun ederken, bu süreç içerisinde Kimya alanında saygın dergilerden Elsevier yayınevine bağlı olan, 4.291 etki faktörlü (Q2) Fotokimya ve Fotobiyoloji Dergisi A: Kimya (Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry) dergisinde öğrencileri ile birlikte iki adet bilimsel makale yayınladı. Prof. Dr. İcil, yine aynı dergide 2021 yılında inceleme editör kurulunda yer aldı. 2020 yılında “6. Uluslararası Kimyada Yeni Trendler” konferansına davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. İcil, 2022 Mayıs ayında yapılması planlanan 7. Uluslararası “Kimyada Yeni Trendler” konferansına yine davetli konuşmacı olarak katılacak. Daha önce başarılı bir şekilde dört adet TUBITAK 1001 projesi bitiren ve 4 ayrı patent sahibi olan Prof. Dr. İcil, 2021 yılında DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde “Etkili bir TUBITAK 1001 araştırma projesi önerisi nasıl yazılır? Yenilikler nelerdir?” (How to write an effective TUBITAK 1001 Research Project proposal. What is new?) konulu bir seminer verdi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından 2012 yılında düzenlenen Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 2. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde Boyalar ve Yapıştırıcılar kategorisi kapsamında “Kırmızı Floresans Tabela Projesi” ile birincilik ve kategoriler üstü en büyük ödülün sahibi olan Prof. Dr. İcil, 2021 yılında düzenlenen 10. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde projedeki başarılı gelişmeleriyle “Başarı Hikayeleri” ödülüne de layık görüldü.

Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akeem A. Oladipo

Son iki yılda bir dizi prestijli yayının yayın kurullarında ve misafir editör olarak görev yapan Doç Dr. Oladipo, 2021 yılında Taylor & Francis yayınevine bağlı, uygulamalı çevre araştırmaları konularındaki bilim ve teknoloji makalelerinin geniş bir yelpazede yayınlanmasını sağlayan dünyanın önde gelen dergilerinden, 3.247 etki faktörlü (Q2) Çevre Teknolojisi Dergisi’nin (Environmental Technology Journal) yayın kuruluna atanması gibi (www.beilstein-journals.org) pek çok dikkat çekici başarıya imza attı. Doç. Dr. Oladipo, yine yüksek etki faktörüne sahip nanomalzemeler ve uygulamalı fizik alanlarında önde gelen (3.65, Q2) Beilstein Nanoteknoloji Dergisi’nin (Beilstein Journal of Nanotechnology) özel bir sayısında konuk editör olarak görev yapıyor (www.tandfonline.com). Ayrıca 2021 yılında Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği tarafından düzenlenen doğal kaynaklar ve sürdürülebilir çevre yönetimi konulu beşinci uluslararası konferansta, su arıtma ve değerli kaynak geri kazanımı ile ilgili konularda açılış konuşmacısı (keynote speaker) görevi yaptı (nrsem2021.neu.edu.tr). Çok sayıda hakemlik ve hakem ödüllerine layık görülen Doç. Dr. Oladipo (publons.com), DAÜ Kimya Bölümü’nde lisans (BS) ve lisansüstü (MS & PhD) dersler veriyor.

Kaynak : kibrispostasi.com

275 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!