Doğadan İlham Alan Sürdürülebilir Su Arıtma Sistemi

Monash Kimya Mühendisliği öğrencileri, endüstriyel atık sulardan kalıcı organik kirleticileri uzaklaştıran sürdürülebilir ve bağımsız bir su arıtma sistemi geliştirmek için doğada bulunan su arıtma döngüsünden ilham aldı.

Doktora öğrencileri Mostafa Dehghani, Mahdi Naseri ve lisans öğrencisi Clare Carew tarafından geliştirilen ‘’Stand Alone Sunflow System’’ (SASS), geleneksel sistemlere kıyasla daha az işçilik ve bakım gerektiren sürdürülebilir bir su arıtma seçeneği sağlamak için kolay erişilebilir ve uygun fiyatlı malzemeler içermektedir. Bu sistem küçük ve orta ölçekli işletmelerde sudan kalıcı organik kirleticileri uzaklaştırmayı da başardı.

Endüstriyel atık su küresel bir sorundur. Sanayi sitelerinden gelen arıtılmamış atık su ilgili ekosistemler üzerinde doğrudan etkileri olabilecek ve ardından gıda kaynaklarını ve su tedarikini etkileyebilecek ağır metaller, toksinler ve petrol hidrokarbonlarını içerir.

Endüstriyel atıkların çevreye karşı riskini en aza indirmek için uygun operasyonel yönetim uygulamalarına ihtiyaç vardır.

Dehghani, “Birleşmiş Milletler’in son rakamlarına göre 2030 yılına kadar çoğu su kaynakları yetersiz olan bölgeler olmak üzere dünyanın yarısı su kıtlığı ile karşı karşıya kalacak. Bu durum özellikle Avustralya gibi yüksek ışık yoğunluğunun olduğu bölgelerde doğadan ilham alan bir su arıtma sistemi tasarlamak için ana motivasyonumuzu oluşturdu.” dedi.

“Şu anda piyasada bulunan mevcut sistemler verimsizdir ya da çevreye salınmaması gereken ikincil bir kirletici üretir. Prototipimiz, kaynakları yetersiz yerlerde florlu bileşikler gibi kalıcı organik kirleticilerin sürdürülebilir bir şekilde arıtılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.”

Yakın zamanda James Dyson Vakfı tarafından onaylanan SASS tasarımı insan ve çevre sağlığını tehdit eden fosil yakıt bazlı enerji kaynaklarını ve kimyasalları içermez. Sistem ayrıca bir arıtma tankındaki organik kirleticileri parçalamak için güneş ışığı ile aktive edilen bir selüloz/çinko oksit katalizörü kullanır.

Pilot prototip, güneş ışığından yararlanır ve yetersiz güneş ışığı olduğunda güneş panelleriyle beslenen UV ışıkları etkinleştirilirken bir mikro denetleyici sistemdeki su akışını yönetir. Arıtma döngüsünün sonunda sistemden temiz su elde edilir.

Mehdi Naseri, “Sistemin etkinliği per- ve polifloroalkil maddeler (PFAS), dioksan çözücüler, endüstriyel boyalar ve gerçek atık su numuneleri gibi çeşitli organik kirleticiler kullanılarak sağlık ve çevresel açıdan tavsiye edilen seviyelerin altına düşene kadar incelendi” dedi.

Halihazırda, özellikle yetersiz kaynaklı ortamlar için kalıcı organik kirleticileri arıtmak için sürdürülebilir ve ekonomik yöntemler bulunmamaktadır. Bu özel sistemde kullanılan malzemelerin bol ve uygun fiyatlı kaynaklardan olması SASS’ı çok daha uygun bir alternatif haline getiriyor.

Daha fazla ilerleme ve araştırma yoluyla SASS teknolojisi yakında daha büyük su akışlarının arıtılmasına uyum sağlamak için ölçeklendirilecek. Öğrenciler SASS’yi geliştirmek, çeşitli sensörleri yönetmek, kirlenmiş ve arıtılmış su akışını kontrol etmek amacıyla kullanılan mikro denetleyicileri sağlamak için finansman arıyorlar. Amaçları SASS teknolojisini ticarileştirme süreçlerine uygulamak için bira fabrikaları, yiyecek ve içecek, tekstil ve baskı şirketleri gibi hedeflenen endüstrilerle birlikte çalışmak.

Kaynak: smartwatermagazine.com

280 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!