Erkek Doğum Kontrol Hapı için Yeni Bileşik Keşfi

,Erkek Doğum Kontrol Hapı için Yeni Bileşik Keşfi

Fotoğraf: Dr. Wei Yan, Araştırmacı. (The Lundquist Enstitüsü)

  • Nature Communications, Lundquist Enstitüsü Araştırmacısı Dr.Wei Yan ve meslektaşları, “Erkek Doğum Kontrol Hapı için Gelecek Vaat Eden Bileşik” üzerine bir makale yayımladı.
  • The Lundquist Enstitüsü araştırmacıları, klinik öncesi çalışmalarda, neredeyse ideal erkek doğum kontrol etkileri sergileyen doğal bir bileşik keşfettiler.

 LOS ANGELES (3 Mart 2021) —Nature Communications tarafından yayımlanan yeni bir makalede, The Lundquist Enstitüsü (TLI) araştırmacısı Tıp-Bilim Doktoru Wei Yan ve araştırma ekibi, güvenli, etkili ve geri dönüşümlü erkek doğum kontrol ajanı olarak doğal bir bileşiğin keşfine yol alan yenilikçi bir stratejiyi, klinik öncesi hayvan modellerinde ayrıntılı şekilde açıkladı. Son on yıldaki muazzam çabalara rağmen, hormonal olmayan erkek doğum kontrol haplarının geliştirilmesindeki ilerleme oldukça sınırlı kalmıştır.

Bileşik, ya (Thunder God Sarmaşığı) adı verilen bir Çin otundan saflaştırılabilen ya da kimyasal sentez yoluyla üretilen triptoniddir. Tek günlük oral triptonid dozları, %100’e yakın penetransla, minimal ya da sıfır hareketlilikte, değiştirilmiş sperme ve sonuç olarak 3-4 ve 5-6 hafta içinde erkek infertilitesine neden olur. Tedavi sonlandıktan sonra erkekler 4-6 hafta içinde tekrar üreyebilir hale gelir ve sağlıklı döl üretebilir. Kısa ya da uzun triptonid tedavisinde, elle tutulur zararlı etkiler tespit edilmemiştir. Tüm verileri destekliyor ki; triptonid oldukça umut verici hormonal olmayan bir erkek doğum kontrol ajanıdır çünkü triptonid; biyoyararlanım, etkinlik, tersinirlik ve güvenlik dahil olmak üzere uygun bir doğum kontrol ilaç adayı için tüm kriterleri karşılıyor gibi görünmektedir. Bir dizi biyokimyasal analiz şunu gösteriyor ki; triptonid, sperm oluşumu sırasında son adımlardan birini hedefliyor ve döllenme için gerekli olan etkin hareketlilik olmamasına göre düzenlenmiş sperm üretimine yol açıyor.

Dr.Yan “Testiküler hücrelerin ciddi derecede tükenmesine neden olmaksızın, sperm oluşumunun işlevsiz sperm üretimine yol açacak son birkaç adımı için kritik bir proteini hedefleyen bir bileşik fikrini geliştirmek için bize ilham veren onlarca yıllık temel araştırma sayesinde.” diyor ve ekliyor: “Yeni fikrin işe yaraması ve bu bileşiğin ideal bir erkek doğum kontrol hapı gibi görünmesi bizi çok heyecanlandırdı. Primatlar üzerinde yapılmış zarar verici olmayan çalışmaları kullanan sonuçlarımız, triptonidin erkekler için de etkili bir tedavi olacağını destekliyor. Umarım, hormonal olmayan erkek doğum kontrol hapını gerçeğe dönüştürmek için en yakın zamanda, insan bazlı klinik çalışmalara başlayabileceğiz.”

Hormon temelli doğum kontrol yaklaşımları konusunda NIH destekli ileri klinik çalışmalara liderlik eden TLI ortak baş araştırmacıları Dr. Christina Wang ve Dr. Ronald Swerdloff, “Dr.Yan’ın keşfi bu alanda, ileriye yönelik büyük bir sıçramayı temsil ediyor.” diyor. Wang ve Swerdloff son olarak, “Doğum kontrolü sağlayan yöntemler ne kadar fazlaysa o kadar iyidir çünkü biz farklı etnik, kültürel ve dini geçmişlere ve ekonomik ortalamalara sahip, üreme yaşamlarının farklı evrelerindeki erkeklerin ve çiftlerin aile planlaması ihtiyaçlarını etkili ve güvenli bir şekilde karşılayacak bir farmasötik ürün ailesi isteriz.” diye vurguluyor.

Kaynak: eurekalert.org

447 Kez Okundu

Sultan Kapdan

Marmara Üniversite %30 İngilizce Kimya Bölümü lisansımın 3.senesindeyim. Kimya’yı şimdi ve ilerisi için kendime içsel bir odak noktası haline getirdim. Bu yüzden, genel olarak bilimsel ve özellikle kimya alanındaki gelişmeleri daha yakından takip edebilmek ve bu gelişmeleri insanlara ulaştırabilmek adına, gönüllü çeviri ekibine katıldım.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!