Tagged: ağır yağlar

Yağ ve Suyun Yeni Ayırma Yöntemleri ile Ayrışması

Yağ-su karışımıyla oluşan emülsiyonların verimli bir şekilde birbirinden ayrışması, sanayiye maliyet tasarrufu sağlıyor. Yağ ile su karışmaz. Ancak bunları hızlı bir şekilde ayırmak kolay iş değildir. Konuyla ilgili olarak Kanada ve Çin’deki araştırmacılar iki farklı yaklaşım geliştirdiler. Üzerinde çalışılan bu yöntemler sadece hızlı ayrışmayı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda maliyetleri de...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!