Tagged: amonyak

Araştırmacılar Amonyak Sentezinde İndirgeyici Reaktif Olarak Yeşil Çayı Kullandı

Araştırmacılar, yeşil çayın amonyak (NH3) sentezlemek için nanomalzemelerin hazırlanmasında indirgeyici bir reaktif olarak kullanılabileceğini göstermişlerdir. Toplu grafit karbon nitrür ile karşılaştırıldığında, optimal numune amonyak aktivitesine (2.627 mg/h/gcat) 2.93 kat fotokatalitik nitrat azalmasına sahipti ve NH3 seçiciliği %50.77’den %77.9’a yükseldiği sonucuna varmışlardır. Ekip, yaklaşımlarını 6 Eylül’de Energy Material Advances dergisinde yayınladı....

Yeni Teknikle Amonyaktan Yeşil Hidrojen Üretmek Mümkün

Araştırmacılar sıvı amonyağı çok verimli bir şekilde hidrojen gazına dönüştürme konusunda çığır açacak bir teknoloji geliştirdiklerini açıkladı. Journal of Materials Chemistry A dergisinde yayınlanan araştırmada sıvı amonyak elektrik yoluyla parçalanarak neredeyse %100 saflıkta ve büyük miktarda yeşil hidrojen elde edildi. Amonyak, aşırı yüksek enerji yoğunluğu, depolanmasının ve işlenmesinin kolay oluşu...

Dünya Enerjisinin Yaklaşık Yüzde 2’sini Tüketen Madde için Çevre Dostu Yöntem Geliştirildi

UNSW Sydney’deki kimya mühendisleri amonyak üretmek için yüksek sıcaklık, yüksek basınç ve devasa altyapı gerektirmeyen bir yöntem geliştirdiler. Yeni yöntem havadan, sudan ve yenilenebilir elektrikten çevre dostu üretim sağladı. ’Energy and Environmental Science’ da bugün yayınlanan bir makalede UNSW ve Sydney Üniversitesi’nden yazarlar amonyak sentezinin 20. yüzyılın en önemli başarılarından...

Çok Daha Küçük Karbon Ayak İzi ile Amonyak Üretilebilir!

Amonyak, dünyada ikinci en çok üretilen kimyasal ve çoğu gübre için de en önemli bileşen, fakat güncel endüstriyel üretim teknikleri kullanılarak üretilen amonyak her yıl birkaç milyon ton karbondioksitin (etkili bir sera gazı) atmosfere salınmasına neden oluyor.  Illinois Chicago Üniversitesinde kimya mühendisliği profesör asistanlığı yapan Meenesh Singh ve ekibi, amonyağı...

Amonyak Üretmek için Çok Daha Küçük Karbon Ayak İzine Sahip Yeni Bir Süreç Belirlendi

Fotoğraf: Havadan sürekli N2 yakalaması ve elektrokatalitik elekler kullanılarak yüksek seçicilikte NH3’e dönüştürülmesi Amonyak, dünyada en yaygın üretilen ikinci kimyasaldır ve çoğu gübrenin önemli bir bileşenidir. Ancak, amonyak üretimi için uygulanan mevcut endüstriyel işlemler, her yıl güçlü bir sera gazı olan milyonlarca ton karbondioksit üretmektedir. Illinois Üniversitesi Chicago Mühendislik Koleji’nde...

Daha Temiz, Daha Ucuz Amonyak : Daha Ucuz Gübre

Bu, eylemdeki SWAP işlemidir. Hammaddenin yüzde 90’ını tek seferde amonyağa verimli bir şekilde dönüştürürken, Haber-Bosch süreci sadece yüzde 10’unu dönüştürüyor. Araştırmacılar amonyak üretimini önemli ölçüde temizledi ve maliyetleri düşürdü Amonyak – gübre gibi şeyler için gerekli olan renksiz bir gaz – mevcut lider yöntemden çok daha temiz, daha kolay ve...

Dünyanın İlk Amonyak Temelli Hidrojen Arabası Test Edildi

Hidrojenin yakıt olarak kullanılması aslında daha eskiye dayansa da depolanması ve taşınması zordu. Fakat hidrojeni amonyaktan elde edersek işler değişiyor. Geleceğin sıfır emisyonlu yakıtı hidrojen olabilir… Fakat düşük yoğunluklu ve oldukça yanıcı bir gaz. Bu yüzden depolanması ve taşınması görece zor. Neyse ki amonyak (NH3) öyle değil. Avustralya Bilimsel ve...

İyonik Sıvılar Çevre Koşullarında Amonyak Verir

Elektro-indirgenme tekniği amonyak ekonomisine öncülük edebilir Avustralya’daki bilim insanları iyonik sıvı içinde, atmosferdeki azot gazının elektrokimyasal olarak indirgenmesiyle oda sıcaklığı ve basıncında %60’a kadar verim ile amonyak ürettiler. Bu teknik önceki azot indirgenmesi yaklaşımlarını geliştirirken yenilenebilir enerji için de umut veriyor. Gübrelerin anahtar kaynağı olan amonyak dünya çapındaki en önemli...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!