Çok Daha Küçük Karbon Ayak İzi ile Amonyak Üretilebilir!

Çok Daha Küçük Karbon Ayak İzi ile Amonyak Üretilebilir

Amonyak, dünyada ikinci en çok üretilen kimyasal ve çoğu gübre için de en önemli bileşen, fakat güncel endüstriyel üretim teknikleri kullanılarak üretilen amonyak her yıl birkaç milyon ton karbondioksitin (etkili bir sera gazı) atmosfere salınmasına neden oluyor. 

Illinois Chicago Üniversitesinde kimya mühendisliği profesör asistanlığı yapan Meenesh Singh ve ekibi, amonyağı çok daha küçük karbon ayak iziyle üretmenin yeni bir yolunu geliştirdi. Araştırmacılar bulgularını ACS Catalysis dergisine raporladı.

Azot gazı, amonyak üretiminde kullanılan bileşenlerden biridir ve amonyak üretimi için, azot atomlarının hidrojen atomlarına bağlanması gerekmektedir. Azot atomları fazlasıyla kararlı olduğundan bu bağları kırmak için büyük miktarlarda enerji gerekir.

Singh’e göre ‘’Azot bazlı amonyak üretiminde kullanılan güncel metotlar oldukça fazla enerji tüketiyor. Büyük miktarlarda ısı enerjisi üretebilmek için yakılan fosil yakıtlar yan ürün olarak karbondioksit benzeri sera gazlarının açığa çıkmasına neden oluyor.’’

Singh ve ekibi, bakır kaplanmış tel örgülü elek (hidrojen ve azotun bağ yapmasına yardımcı bir tür katalizör) kullanarak yeni bir amonyak üretim metodu geliştirdi. Tel örgünün elektriklenmesi reaksiyonların gerçekleşmesi için gereken enerjiyi sağlıyor.

Tel örgü üzerinden geçen azot gazının su ile etkileşme girmesi, hidrojenin elde edilmesini sağlıyor. Singh’in uyguladığı bu işlemde, geleneksel yöntemde kullanılan enerji ile aynı miktarda enerji kullanılmasına rağmen, fosil yakıtlar yalnızca tel örgünün elektriklenmesi için kullanılıyor. Singh’e göre ‘’Elektriklenme işlemi güneş veya rüzgar enerjisi kullanılarak yapılırsa sera gazı emisyonu çok daha büyük oranlarda azaltılabilir.’’ Elektrik üretimi geleneksel yöntemlerle sağlansa bile Singh’in yöntemi fosil yakıt kullanımının ve zararlı sera gazı salınımının azalmasında oldukça etkili.

Singh’in yöntemi ile %20 amonyak ve %80 hidrojen gazı üretilebiliyor. Singh, Amonyak üretim miktarını arttırmayı hedeflediklerini ve yaptıkları son çalışmaların umut verici olduğunu söylüyor ve ekliyor ‘’Amonyak üretimini yüksek miktarlara taşıdığımızda, karbon emisyonunda gözlemlediğimiz düşüş yine de kayda değer.’’

Singh’in yeni yöntemi için geçici bir patent, Illinois Chicago Üniversitesi Teknoloji Yönetimi Ofisi tarafından dosyalandı.

Singh’in grubu, aynı metodu azot kaynağı olarak saf azot gazı yerine hava kullanarak deneyecek. ‘’ Hava kullanımı da sera gazı emisyonunu azaltacak çünkü saflaştırılmış ve şişelenmiş azot gazı yerine kullanıma hazır hava ile çalışıyor olacağız.’’

Kaynak : sciencedaily.com

463 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!