Tagged: Asetik Asit kimyasalı

Asetik Asit – CH3COOH

TARİHÇE Asetik asit üreten bakteriler dünyanın oluşumundan itibaren var olduklarından sirke kullanımı çok öncelerden bilinmektedir.16. yüzyıldaki Alman simyager Andreas Libavius, kurşun asetatın kuru damıtılmasından elde edilen asetonun, ketonik dekarboksilasyonun üretimini ortaya atmıştır. Çünkü kimyagerler yüzyıllar boyunca sirke suyunun varlığının asetik asitin özellikleri üzerinde derin bir etkiye sahip olduğuna ve saf...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!