Tagged: atık çamur

Tuza Dayanıklı Bakteriler Atık Çamur ile Beslenerek Biyobozunur Plastikler Yapıyor

Fotoğraf-1: Kanalizasyon çamuru ile beslenen Zobellella denitrifikan (ZD1) bakterileri, biyolojik olarak bozunan biyoplastikler üretir: Poli (3-hidroksibütirat) Texas A&M araştırmacıları, mangrovların tuzlu bataklıklarında bulunan bir bakteri suşunu kullanarak, kanalizasyon çamurundan ve atık sudan biyoplastik üretmek için düşük maliyetli, sürdürülebilir bir yöntem buldular. Fotoğraf-2: Mangrov, tropikal bölgelerde gelgit sonucu oluşan haliçlerde, tuzlu...

Aktif Alümina

ÖZET Bu çalışmada; adsorpsiyon işleminde adsorban olarak yararlanılan aktif alümina ele alınmıştır. Alüminanın üretimi, uygulama alanları açıklanmış, aktif alüminanın adsorpsiyon işleminde kullanımı üzerinde durulmuştur. Anahtar kelimeler: Adsorpsiyon, Aktif Alümina, Adsorban 1.GİRİŞ Katıların tümünün adsorban olarak kullanılabileceğinin bilinmesine rağmen, sanayide kullanılan adsorban türleri oldukça sınırlıdır. Adsorplama gücü yüksek olan bazı doğal...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!