Tagged: Atık Yönetimi

İyi bir atık yönetimi hem çevreyi hem ekonomiyi korur

Plastik endüstrisi için atık yönetimi çok büyük bir önem taşıyor. İyi bir atık yönetimi olmayan ülkelerde plastik, kullanım sonrası çevresel sorunlara yol açabiliyor. Bu soruna çözüm arayan dünya plastik endüstrisi, atık yönetimi ve geri dönüşüm konusundaki son gelişmeleri IdentiPlast 2017’de paylaştı. PlasticsEurope ev sahipliğinde Viyana’da gerçekleştirilen 13. Uluslararası Plastik Geri...

Radyoaktif Atıkların Güvenli Bertarafını Anlamayı Sağlayan Büyük Atılım

Manchester üniversitesinden bir grup bilim insanı ,Ulusal Nükleer Laboratuarında(NNL) gerçekleştirdikleri çalışmada İngiltere’deki elektron hızlandırıcısı olan Elmas Işık Kaynağı kullanılarak radyoaktif olarak kirlenmiş maddelerin geri kazanımını sağlayarak gelecek için  çok daha güvenli ve etkili bir sistem geliştirdi. 21. yüzyıldaki en zorlu işlerden biri Nükleer enerji ve zenginleştirme işlemlerinde oluşan radyoaktif atıkların...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!