Tagged: bitki ıslahı

Poliploidi Özelliği Gösteren Vahşi Tip Pirincin Evcilleştirilmesi için Gen Düzenlenmesinde Kullanılan Harita

Hepimizin bazen aynı anda birden fazla işi yapabilmeyi dilediği olur. Birden fazla işi eş zamanlı olarak halletmek, işlerimizin teslim tarihlerini kusursuz bir şekilde yakalamak ve belki yoğun hayatımızda uzun zaman önce söz vermiş olduğumuz bir arkadaşımızla gecikmiş bir kahve sözünü gerçekleştirmek. Poliploidi olarak bilinen bir genetik durum; bazı bitkiler de genomlarında...

Kopyalamak Yasaktır!