Tagged: Biyokütleden Doğal Gaz Üretimi

Yeni Katalitik Yaklaşım ile Biyokütleden Doğal Gaz Üretimi

Doğal gaz elektrik üretiminde, ısınma ve ulaşımda yakıt olarak kullanılır. Aynı zamanda hidrojen ve amonyak üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Şu anda, biyojenik ve termojenik süreçler doğal gaz üretiminde yaygın olarak kullanılan iki yöntemdir. Ancak elde edilen ürünlerdeki yüksek CO2 miktarı doğal gazın gereksinimlerini karşılayamaz. Prof. Lu Fang liderliğindeki bir araştırma...

Kopyalamak Yasaktır!