Yeni Katalitik Yaklaşım ile Biyokütleden Doğal Gaz Üretimi

Yeni Katalitik Yaklaşım ile Biyokütleden Doğal Gaz Üretimi

Doğal gaz elektrik üretiminde, ısınma ve ulaşımda yakıt olarak kullanılır. Aynı zamanda hidrojen ve amonyak üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır.

Şu anda, biyojenik ve termojenik süreçler doğal gaz üretiminde yaygın olarak kullanılan iki yöntemdir. Ancak elde edilen ürünlerdeki yüksek CO2 miktarı doğal gazın gereksinimlerini karşılayamaz.

Prof. Lu Fang liderliğindeki bir araştırma grubu, katı biyokütleyi düşük karbon ayak izine sahip doğal gaza doğrudan aktarmak için verimli bir katalitik yaklaşım önermiştir. Bu çalışma 11 ocakta “Nature Communications” dergisinde yayınlanmıştır.

Araştırmacılar, çeşitli tarım ve orman atıklarının neredeyse tamamen doğal gaza dönüştürülmesini sağlayan Ni2Al3 alaşım fazlı bir katalizör geliştirdiler. Süreç sırasında gaz ürünlerin toplam karbon oranı birkaç saat sonunda %93’e ulaşmıştır ve katalizör 30 döngü boyunca doğal gaz üretimi için güçlü işleme kabiliyeti göstermiştir.

Prof. Lu: “Analiz sonuçlarına göre fosil enerji tüketiminin ve sera gazı emisyonlarının sırasıyla %26 ve %34 oranında azaltılabileceği ortaya konmuştur.”

Yeni Katalitik Yaklaşım ile Biyokütleden Doğal Gaz Üretimi

Fotoğraf: Biyokütleden biyo-doğal gaz üretimi için kavramsal diagram

İlerleyen zamanda lignoselülozik biyokütle ile hidrojen birleşiminden üretilen biyo-doğal gaz, mevcut boru hatlarını kullanarak sanayi, ulaşım ve elektrik santrallerinde uygulanabilir.

Kaynak: phys.org

290 Kez Okundu

Pelin Alaca

1997 yılında İzmir'de doğdum. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği lisans son sınıf öğrencisiyim. Kendi okuduğum bölüm ve yakın disiplinlerle ilgili sürekli olarak güncellemeleri takip etme imkânı ve öğrendiklerimi paylaşma fırsatı yakalamam bu dergiye katılmamda büyük bir motivasyon kaynağı oldu. İlgilendiğim konular arasında sürdürülebilir teknolojiler, yenilenebilir enerji kaynaklı yakıt üretimi ve uzay teknolojileri bulunmakta.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!