Tagged: biyopelet

Tarımsal Atıktan Biyokütle Peleti Üretimi

Avrupa ve Asya’daki ülkelerde enerji üretimi ve evlerin ısıtılmasında fosil yakıtlara bir alternatif olarak -bitki ve ağaç kalıntılarından yapılan ürünler olan- biyoyakıt kullanımı artmaktadır. Bunun en yaygın şekli de küçük, parmak büyüklüğünde olan ve orman sanayisi ve çiftçilikten kaynaklanan atık malzemelerin sıkıştırılması ile üretilen biyopeletlerdir. Son zamanlarda Saskatchewan Üniversitesi’ndeki araştırmacılar...

Kopyalamak Yasaktır!