Tagged: biyoyakıt

Kimyagerler Biyoyakıt ve Biyomateryal Üretimini İyileştirmenin Anahtarını Buldu

Dünya sürdürülebilir enerji ve malzeme kaynakları ararken ve talep ederken bitki biyokütlesi, biyomalzemeler ve biyoyakıt üretimi için yenilenebilir bir kaynak olarak hizmet ederek çözümü sağlayabilir. Bununla birlikte, şimdiye kadar bitki biyokütlesinde ki karmaşık fiziksel ve kimyasal etkileşimler, hasat sonrası işlemede bir zorluk olmuştur. Bugünlerde Nature Communications’da yayınlanan yeni bir çalışmada,...

Daha Verimli Biyoyakıt Üretmek Mümkün

Dünyanın fosil yakıtları geride bırakması gerekmesiyle yenilenebilir alternatifler hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu alternatiflerden bir tanesi biyokütleyi yakarak elde edilen biyoenerjidir. “Carbon Capture Science & Technology” dergisinde yeni yayımlanan bir makalede, biyoyakıt üretiminin nasıl optimize edileceğinden bahsedilmiştir; bunun yolu malzemeleri karıştırmaktır. Biyokütle genellikle bitki kökenli ve yakıt olarak yakılabilen...

Biyo-Rafineri Kentsel Atık Suları Arıtmak için Söğüt Ağaçlarını Kullanıyor

Milyonlarca litre kentsel atık su, hızlı büyüyen söğüt ağaçları kullanılarak sürdürülebilir bir şekilde arıtılırken aynı zamanda yenilenebilir biyoenerji ve “yeşil” kimyasallar üretilebilir. Kanada’da her yıl altı trilyon litre belediye atık suyu kısmen arıtılıp çevreye salınırken, 150 milyar litre arıtılmamış kanalizasyon doğrudan bozulmamış yüzey sularına boşaltılıyor. Araştırmacılar bu akışı atıkları söğüt...

Tasarlanmış Yeni Maya, Biyoyakıtların Kullanımını Genişletebilir.

Etanol gibi biyoyakıtların üretimini artırmak, küresel fosil yakıt tüketimini azaltmaya yönelik önemli bir adım olabilir. Bununla birlikte, etanol üretimi büyük ölçüde, ABD yakıt ihtiyacının önemli bir bölümünü oluşturacak kadar büyük miktarlarda yetiştirilmeyen mısıra bağlı olması nedeniyle sınırlıdır. Biyoyakıtların potansiyel etkisini genişletmeye çalışmak için, MIT(Massachusetts Teknoloji Enstitüsü)  mühendislerinden oluşan bir ekip,...

Karbon Nötrlüğü ile Göllerden Elde Edilen ‘Biyoyakıt’

Göller çok fazla miktarda metan depolar. Yeni bir çalışmada, Basel Üniversitesi’ndeki çevre bilimcileri methanol formunda bir enerji kaynağının nasıl çıkarılabileceği ve kullanılabileceği konusunda önerilerde bulunuyor. İklim krizi hakkındaki tartışma genellikle CO2’ e odaklanır. Sera gazı metanı çok bilinmemesine ve  atmosferde az bulunmasına rağmen küresel ısınma potansiyeli  CO2’ göre  80 ila...

Yeşil Kimya ve Biyoyakıt: FAP Fotoenziminin Mekanizması

Fotoğraf-1 : Yağ asidi fotodekarboksilaz (FAP) mekanizmasında önerilen enzimatik katalizin sanatçı izlenimi. Biyoyakıt üretiminde kullanılan ve yeşil kimya için faydalı olan FAP enziminin işleyişinin şifresi çözüldü. Bu sonuç, CEA, CNRS, Inserm, École Polytechnique, Grenoble Alpes, Paris-Saclay ve Aix Marseille üniversitelerinden birçok Fransız araştırmacının yanı sıra European Synchrotron (ESRF) ve Synchrotron...

Yeşil Kimya ve Biyoyakıt: Deşifre Edilmiş Anahtar Bir Fotoenzimin İşleyiş Mekanizması

Biyoyakıt üretimi ve yeşil kimya için oldukça faydalı bir enzim olan FAP’ın işleyiş mekanizmasının sırrı çözüldü. Bu gelişme, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekibi harekete geçirdi. İlgili çalışma, 09 Nisan 2021 tarihinde Science dergisinde yayınlandı. Araştırmacılar, Chlorella gibi mikroskobik alglerde doğal olarak bulunan Yağ Asidi Fotodekarboksilaz (FAP) enziminin  çalışma mekanizmalarının...

Düşük Maliyetli Biyoyakıt için Yeni Teknoloji

Fotoğraf: Yeni teknoloji sayesinde biyoyakıtlar düşük maliyetlerle üretilebilecek Ulaşımda fosil yakıtlara alternatif olabilecek biyoyakıt eldesi için Birleşmiş Krallık’taki Imperial College araştırmacıları tarafından uygun maliyetli ve enerji açısından verimli bir süreç geliştirildi. Yenilenebilir organik atıklardan elde edilen biyoyakıtlar havacılık ve taşımada kullanılan fosil yakıtların yerini almada elektrikli araçlara bir alternatif olarak sunuluyor....

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!