Daha Verimli Biyoyakıt Üretmek Mümkün

Daha Verimli Biyoyakıt Üretmek Mümkün

Dünyanın fosil yakıtları geride bırakması gerekmesiyle yenilenebilir alternatifler hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu alternatiflerden bir tanesi biyokütleyi yakarak elde edilen biyoenerjidir. “Carbon Capture Science & Technology” dergisinde yeni yayımlanan bir makalede, biyoyakıt üretiminin nasıl optimize edileceğinden bahsedilmiştir; bunun yolu malzemeleri karıştırmaktır.

Biyokütle genellikle bitki kökenli ve yakıt olarak yakılabilen her türlü yenilenebilir biyolojik malzemedir. Makalenin yazarı Cui Xuyang “Biyokütle enerjisi en verimli yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.” diyor. Biyokütle yakıtı genellikle basınç ve sıcaklık etkisinde oluşmuş peletler halindedir ve bu peletlerin kalitesi katkı maddelerinden çokça etkilenebilir.

Örneğin, saman veya odunsu biyokütleyi şeker benzeri nişasta veya selülozla karıştırmak peletlerin kuvvetini ve dayanıklılığını arttırır. Aynı durum odunsu biyokütleyi, şeker içeren malzemeler bulunan üretim atıklarıyla birleştirerek sağlanabilir. Ayrıca bu şekilde ekonomik ve çevresel yarar sağlanmış olur.

Maliyeti ve üretim sırasında harcanan enerjiyi düşük tutmak önemlidir. “Düşük enerji tüketimiyle yüksek kaliteli pelet yakıtların üretimi bizim peşinde olduğumuz şeydir.” diyor Cui. Yalnızca peletleme adımı biyokütleyi kullanılabilir peletlere dönüştürmek için gereken enerji tüketiminin %50’sini oluşturur. Yağlı ürünler, odun peletlerinin enerji tüketimini düşürebilir. Çünkü, yağ işlem sırasında sürtünmeyi azaltır. Genel olarak Cui, “Yağ ve şeker peletlerin hazırlanmasında enerji tüketimini azaltmaya ve peletlerin kalitesini artırmaya yardımcı olur.” diyor.

Üretim sürecine baktığımızda, biyokütlenin bileşenlerini de dikkate almak önemlidir. Örneğin, odun lignin adı verilen organik polimer açısından zengindir ve pelete dönüştürmek için yüksek sıcaklık gereklidir. Aynı zamanda sıcaklık ham maddelerin bağlanmasını ve peletlerin kuvvetini arttırır. Benzer bir şekilde biyokütle olarak kullanılan mikroalgler yeterli seviyede lignin ve selüloz içermezler. Ancak lipitler sayesinde peletleme işleminin enerji tüketimi azaltılır. Bu denge durumu, malzemelerin karıştırılmasının faydalarından biridir.

Cui, “Farklı ham maddeleri karıştırarak biyokütle peletlerini geliştirmenin umut verici bir yol olduğu açıktır.” diyor. “Gelecekte farklı hammaddelerin birlikte yakılması ve gazlaştırılması da dikkate alınmalıdır.”

Yalnızca yenilenebilir enerjiyle desteklenen bir dünya yaratmak emek ister. Bu çalışmaların bir kısmı, en uygun biyokütle karışımını bulmak gibi ince ayarlar gerektiren süreçler olacaktır. Ancak bu şekilde fosil yakıtlardan tamamen uzaklaşabilirsek buna değecek kadar değerli olacaktır. Son olarak Cui, “Biyokütle enerjisine olan ilgi arttıkça, bundan nasıl daha iyi yararlanılacağı yanıtlanması gereken bir sorudur.” diyor.

Kaynak: phys.org

631 Kez Okundu

Pelin Alaca

1997 yılında İzmir'de doğdum. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği lisans son sınıf öğrencisiyim. Kendi okuduğum bölüm ve yakın disiplinlerle ilgili sürekli olarak güncellemeleri takip etme imkânı ve öğrendiklerimi paylaşma fırsatı yakalamam bu dergiye katılmamda büyük bir motivasyon kaynağı oldu. İlgilendiğim konular arasında sürdürülebilir teknolojiler, yenilenebilir enerji kaynaklı yakıt üretimi ve uzay teknolojileri bulunmakta.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!