Tagged: Biyoyakıt Üretmek

Daha Verimli Biyoyakıt Üretmek Mümkün

Dünyanın fosil yakıtları geride bırakması gerekmesiyle yenilenebilir alternatifler hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu alternatiflerden bir tanesi biyokütleyi yakarak elde edilen biyoenerjidir. “Carbon Capture Science & Technology” dergisinde yeni yayımlanan bir makalede, biyoyakıt üretiminin nasıl optimize edileceğinden bahsedilmiştir; bunun yolu malzemeleri karıştırmaktır. Biyokütle genellikle bitki kökenli ve yakıt olarak yakılabilen...

Kopyalamak Yasaktır!