Tagged: Bulaşıcı Hastalıkla Kıyası

COVID-19 Koronavirüsün Diğer 7 Bulaşıcı Hastalıkla Kıyası

COVID-19 koronavirüsü daha iyi anlayabilmek için yakın zamandaki yaygın bulaşıcı hastalıklarla kıyasladık. COVID-19 koronavirüse bakış açısı her gün değişmektedir. Bu andan itibaren ABD yakın zamanda ulusal acil durum ilan etti. Bu durumu diğer ülkeler de takip edecektir. Hızla gelişen koşulları etkilediği durumla ele almak oldukça zordur. Ancak, kendimize ve başkalarına...

Kopyalamak Yasaktır!