Tagged: Çevre kirliliği

Çevre Kirliliğinden Kâr sağlayan Dönüşüm Prosesi

Cincinnati Üniversitesi’ndeki mühendisler, iklim değişikliğini ele alırken kimya ve enerji fabrikalarından salınan emisyonları, faydalı ürünlere dönüştürmek için umut verici bir elektrokimyasal sistem geliştirdiler. UC Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Yrd. Doç. Jingjie Wu ve öğrencileri, karbondioksiti karbonmonoksite, ve ardından gıda ambalajından lastiklere kadar, her alanda kullanılan bir kimyasal olan etilene...

Çevre Kirliliğinin Yüksek Olduğu Bölgelerde Yaşamak Zihinsel Rahatsızlık Riskini Arttırıyor

St Andrews Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, işlek yol kenarları gibi çevre kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan kişilerin zihinsel rahatsızlıklar açısından daha yüksek risk altında olduğu bulundu. Çalışmada dört farklı kirletici incelendi; nitrojen dioksit (NO2), sülfür dioksit (SO2) ve çapları 10 ve 2.5 µm’den küçük olan iki tür...

Kimyagerler Uyarıyor: Fosil Yakıtlardan Kaynaklanan Zehirli Hava Kirleticileri Güneş Işığında Çoğalıyor

Elektrik santralleri, kömürü yaktıklarında ortaya çıkan hava kirliliğinin bir kısmını Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar veya PAH’lar olarak adlandırılan bir bileşik sınıfı oluşturur. Araştırmacılar, PAH toksinlerinin güneş ışığında “çocuk” bileşiklerine ve yan ürünlerine ayrıştığını buldular. Bazı “çocuk” bileşikleri, “ana” PAH’lardan daha toksik olabilir. Araştırmacılar Chemosphere dergisinde PAH’lardan etkilenen nehirlerin ve barajların büyük...

Kopyalamak Yasaktır!