Çevre Kirliliğinin Yüksek Olduğu Bölgelerde Yaşamak Zihinsel Rahatsızlık Riskini Arttırıyor

Çevre Kirliliğinin Yüksek Olduğu Bölgelerde Yaşamak Zihinsel Rahatsızlık Riskini Arttırıyor

St Andrews Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, işlek yol kenarları gibi çevre kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan kişilerin zihinsel rahatsızlıklar açısından daha yüksek risk altında olduğu bulundu.

Çalışmada dört farklı kirletici incelendi; nitrojen dioksit (NO2), sülfür dioksit (SO2) ve çapları 10 ve 2.5 µm’den küçük olan iki tür partikül madde (PM2.5 ve PM10). Daha sonra bunlar bireysel sağlık verileriyle ilişkilendirildi.

Hava kirliliği ile mutsuzluk, stres ve düşük konsantrasyon gibi olumsuz zihinsel belirtiler arasında bir bağ bulundu.

NO2 başlıca arabaların egzoz gazlarından, SO2 ise sanayi kaynaklı kirlilikle ortaya çıkmaktadır. NO2 ve SO2 gaz halindeki kirleticilerdir. Partikül maddeler hem egzoz gazları hem de sanayi kaynaklıdır ve atmosferde asılı duran mikroskobik boyutlu katı veya sıvı maddelerden oluşmaktadır.

St Andrews Üniversitesi’nden Mary Abed Al Ahad şöyle söylemiştir; “Çalışmadan elde edilen ana sonuç, kirli bir bölgede yaşamanın zihinsel rahatsızlıklarla ilişkili olduğunu gösteriyor.”

“Sonuçlarımız, çevre sağlığı araştırmacılarına ve politikacılara bireylerin zihinsel refahını arttırmak için emisyonların azaltılmasına yönelik kanıtlar sunuyor. Ancak, kirlilik ve zihinsel refah arasındaki bağlantıyı daha yakından incelemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.”

Bu çalışmada psikotik olmayan psikiyatrik hastalıkları tespit etmek için nüfus sağlığı araştırmalarında yaygın olarak kullanılan bir ölçek kullanıldı. Ölçek, bireyin zihinsel durumuyla ilgili 12 tane soru içermektedir.

Bu 12 soru; konsantre olma kabiliyeti, uykusuzluk, faydalı olduğunu hissetme, karar verebilme, stres altında hissetme, zorluklarla mücadele edebilme, günlük aktivitelerden keyif alma, sorunlarla yüzleşebilme, mutsuz ve depresif hissetme, özgüven kaybı, değersiz hissetme ve makul derecede mutlu hissetme konularını içermektedir.

Daha sonra bireylerden soruları derecelendirmeleri istenir ve bir zihinsel refah puanı elde edilir.

Kaynak: phys.org

811 Kez Okundu

Pelin Alaca

1997 yılında İzmir'de doğdum. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği lisans son sınıf öğrencisiyim. Kendi okuduğum bölüm ve yakın disiplinlerle ilgili sürekli olarak güncellemeleri takip etme imkânı ve öğrendiklerimi paylaşma fırsatı yakalamam bu dergiye katılmamda büyük bir motivasyon kaynağı oldu. İlgilendiğim konular arasında sürdürülebilir teknolojiler, yenilenebilir enerji kaynaklı yakıt üretimi ve uzay teknolojileri bulunmakta.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!