Tag Archives: deniz tabanı

Birçoğumuza göre deniz tabanı çok üretken olmayabilir,  ancak Houston Üniversitesi’nde deneysel bir jeokimyacı olan Qi Fu için deniz tabanını yeni hayatlarla dolu bir yer olarak görüyor. Deniz tabanı hidrotermal  menfezler (havalandırmalar), volkanik kayalar tarafından ısıtılan sıvıları serbest bırakan deniz tabanındaki fissürler (yarık)  bakımından zengindir, ancak burada oluşan organik bileşiklerin nasıl oluştuğunu bugünkü bilim açıklayamamaktadır. Bu […]

Send this to a friend