Tagged: DNA Nanoyapıları

Hücre Süreçlerini Keşfetmek İçin Tamamen DNA'dan İnşa Edilmiş Bir 'Nano-Robot' Tasarlandı

Hücre Süreçlerini Keşfetmek için Tamamen DNA’dan İnşa Edilmiş Bir ‘Nano-Robot’ Tasarlandı

Fotoğraf : İntegrin sinyallemesinin otonom DNA Nano-vinç aktivasyonu. A Transmembran reseptör integrini (mavi), kompakt bir αβ heterodimer olarak bulunur. İntegrinler, 1 ila 15 pN arasında uygulanan mekanik stresleri iletir ve integrinin mekanik uyarılmasından sonra kalıntı Y397’de fosforile hale gelen Fokal Adezyon Kinaz (FAK) dahil olmak üzere fokal yapışmaları birleştirmek için...

DNA Nanoyapılarının Katlanması Konusunda Yeni Bir Origami Keşfedildi

Hao Yan ve meslektaşları, tek bir DNA dizisinden bir dizi düğümlü form tasarladılar ve inşa ettiler (her biri bir metrenin yalnızca milyarda biri). Kendinden montajlı nanoyapılar, önceden programlanmış bir katlama düzenini takip ediyor. Nature Communications dergisinde yer alan yeni araştırmada, Yan, Fei Zhang, Xiaodong Qi ve diğerler meslektaşları, tek iplikçikli...

DNA Nanoyapıları Proteinlerle Kamufle Edildi

Aalto ve Helsinki Üniversitelerinden araştırmacılar DNA parçalayıcı enzimlere karşı DNA nanoyapısının kararlılığını önemli derecede arttıran, iletim oranını arttıran ve en önemlisi olarak DNA’nın bağışıklık yanıtının bastırıldığı bir yöntemi öne sürmüşlerdir. Aalto Üniversitesinden Prof. Veikko Linko hipotezi şöyle açıklamaktadır; Proteinle kovalent olarak bağlanmış yapay DNA bağlama alanı aracılığıyla DNA yapılarının inert...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!