DNA Nanoyapıları Proteinlerle Kamufle Edildi

DNA Nanoyapıları Proteinlerle Kamufle Edildi

Aalto ve Helsinki Üniversitelerinden araştırmacılar DNA parçalayıcı enzimlere karşı DNA nanoyapısının kararlılığını önemli derecede arttıran, iletim oranını arttıran ve en önemlisi olarak DNA’nın bağışıklık yanıtının bastırıldığı bir yöntemi öne sürmüşlerdir.

Aalto Üniversitesinden Prof. Veikko Linko hipotezi şöyle açıklamaktadır; Proteinle kovalent olarak bağlanmış yapay DNA bağlama alanı aracılığıyla DNA yapılarının inert proteinler yani, serum albüminleriyle çevrelenmesine dayanmaktadır. Strateji, bu çalışmada tuğla benzeri bir DNA katlanması olan DNA nanoyapı negatif yüklenmektedir. Pozitif yüklenmiş çok değerlikli bağlanma alanı (dendron) DNA maddesinin yüzeyine elektrostatik etkileşimler yoluyla eklenebilir. Bağlanma veriminin ve kaplama için kullanılan protein dendron eşleniği miktarının ayarlanmasıyla DNA katlanması çevresinde yoğun ve üniform protein tepeleri oluşması mümkün olmuştur. Çalışma, proteinle kaplı DNA yapıları, farelerin birincil dalak hücrelerinden alınan bağışıklık tepkisinin etkilerini azalttığı için, DNA nanoyapıları proteinler tarafından kamufle edildiğinde bağışıklık sisteminin kandırılabileceği göstermiştir.

Ortak araştırmalara liderlik eden Profesör Mauri Kostiainen’in eklediğine göre yayınlanan kaplama yöntemi basit ve serum albümin proteinleriyle sınırlandırılmamıştır. Fakat herhangi bir proteini tasarımcı yapay DNA bağlama alanına bağlayabildiğinden dolayı aslında modülerdir. Bu nedenle önerilen teknik, diğer araştırmacıların istenilen durumdaki biyolojik ortamda DNA nanoyapılarının yüzey özelliklerini ayarlamalarını sağlamaktadır. Serum albumin, kan dolaşımında yarılanma ömrüyle miktarı en fazla olan proteindir ve bu nedenle halihazırda ilaç dağıtımında klinik olarak onaylı uygulamaları bulunmaktadır. Bu nedenle yazarlar, sunulan sistemin DNA’ya dayalı ilaç dağıtımında yeni fırsatlar yaratacağını düşünmektedirler.

Kaynak : phys.org

472 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!