Tagged: Ferid Murad

Ferid Murad

Ferid Murad, nitrik oksitin (NO) memelilerin kardiyovasküler sisteminde sinyal molekülü olarak davrandığı keşfi için 1998 yılında Psikoloji veya Tıp alanında Nobel Ödülünü paylaşan Amerikalı bir doktor ve farmakologdur. Robert F. Furchgott ve Louis J. Ignarro’nun bağımsız çalışmasıyla birleşen çalışması kardivasküler tıp alanında önemli bir gelişmenin yolunu açtı. Ferid Murad 14...

Kopyalamak Yasaktır!