Tagged: Fosfat Krizi

Nitrat Krizinden Fosfat Krizine mi?

AB Nitrat Direktifi’nin amacı, su kaynaklarının kirliliğini önlemek için çevreye sızan nitratları azaltmaktır. Bunun yaygın olarak kabul edilen yönü ise, topraktaki ve sudaki nitratlar gibi yüksek seviyelerde besi maddesinden kaynaklı zarar görebilecek tehlikedeki bitki türlerini korumaya yardımcı olacağıdır. Bununla birlikte; Göttingen, Utrecht ve Zürih Üniversiteleri de dahil olmak üzere uluslararası...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!