Nitrat Krizinden Fosfat Krizine mi?

Nitrat Krizinden Fosfat Krizine mi?

AB Nitrat Direktifi’nin amacı, su kaynaklarının kirliliğini önlemek için çevreye sızan nitratları azaltmaktır. Bunun yaygın olarak kabul edilen yönü ise, topraktaki ve sudaki nitratlar gibi yüksek seviyelerde besi maddesinden kaynaklı zarar görebilecek tehlikedeki bitki türlerini korumaya yardımcı olacağıdır. Bununla birlikte; Göttingen, Utrecht ve Zürih Üniversiteleri de dahil olmak üzere uluslararası bir araştırma ekibi, tehdit altındaki birçok bitki türünün bu politika nedeniyle gerçekten zarar göreceğini keşfetti. Sonuçlar Nature Ecology and Evolution’da yayınlandı.

Nitrat formundaki azot, bitki türleri için önemli bir besi maddesidir. Ancak, aşırı bolluğu bitki biyoçeşitliliğine zarar verebilir: yüksek nitrat seviyelerinde gelişen bitki türleri, düşük seviyelere adapte olmuş diğer türlerin yerini alabilir. “Buna karşı, sadece nitrat seviyelerini azaltmak yeterli değildir.” diyor Göttingen Üniversitesi Biyoçeşitlilik, Makroekoloji ve Biyocoğrafya Grubu’nda araştırmacı olan ortak yazar Julian Schrader. “Böyle bir politika, eğer diğer besi maddeleri dikkate alınmazsa geri tepebilir ve tehlikedeki bitki türlerinin korunmasına karşı çalışır.”

Azota ek olarak, bitkiler büyümek için fosfor ve potasyuma da ihtiyaç duyarlar. Araştırmacılar, topraktaki bu besinlerin oranının önemli olduğunu keşfettiler. Topraktaki azot konsantrasyonu, aynı anda fosfat konsantrasyonunda bir azalma yokken azaldığında, zaten tehlikede olan bitki türlerinin yok olduğunu gösterdiler.

“Avrupa’daki çoğu tehlikede olan bitki türleri, fosfat konsantrasyonları düşük olan yerlerde bulundu.” diye açıkladı Schrader. Eğer azot konsantrasyonları azalıyorsa, etkili çevre politikalarının bir sonucu olarak bağıntılı fosfor konsantrasyonu artar. Bu, zaten tehlikede olan türlerin daha da fazla baskı altına girmesi anlamına gelir. Tehdit altındaki türler, besin konsantrasyonlarındaki değişikliklere özellikle duyarlıdır ve araştırmacılara göre daha iyi korunmalıdır.

Bu araştırmanın sonuçları, mevcut AB Nitrat Direktifi için önemli sonuçlara sahiptir. Yazarlar, mevcut AB Nitrat Direktifine ek olarak bir AB Fosfat Direktifi’nin uygulanmasını savunuyorlar.

Kaynak: sciencedaily.com

197 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!