Tagged: Foto-katalitik

Metalosenlerin Foto-katalitik C-H Heteroarilasyonu

Fotoğraf : Cell Reports Physical Science (2022). Metalosenlerin önemli ve yaygın bir türü olan ferrosenler; eşsiz yapıları, katalizör özellikleri ve malzeme bilimi, tıbbi kimya gibi alanlardaki mükemmel performansları sebepleri ile dikkat çekmektedirler. Dolayısı ile organik kimyada ferrosenlerin işlevselleştirilmesi için yeni yaklaşımlar önem arz etmektedir. Hâlen ferrosenlerin direkt olarak katalitik C-H...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!