Metalosenlerin Foto-katalitik C-H Heteroarilasyonu

Metalosenlerin Foto-katalitik C-H Heteroarilasyonu

Fotoğraf : Cell Reports Physical Science (2022).

Metalosenlerin önemli ve yaygın bir türü olan ferrosenler; eşsiz yapıları, katalizör özellikleri ve malzeme bilimi, tıbbi kimya gibi alanlardaki mükemmel performansları sebepleri ile dikkat çekmektedirler.

Dolayısı ile organik kimyada ferrosenlerin işlevselleştirilmesi için yeni yaklaşımlar önem arz etmektedir. Hâlen ferrosenlerin direkt olarak katalitik C-H (hetero)arilasyonu zorlayıcı bir işlemdir.

Çin Bilimler Akademisi’ne (CAS) bağlı Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü’nden (DICP) Prof. Chen Qing’an liderliğindeki bir araştırma grubu, piridil ve pridonil metalosenleri elde edebilmek adına yeni C-C bağları oluşturarak, ferrosenlerin ve rutenosenlerin foto-indüklenmiş katalitik C-H heteroarilasyonunu gerçekleştirmişlerdir. Bulgular, 1Cell Reports Physical Science’da yayımlanmıştır.

Araştırmacılar, heteroaril halojenürlerin protonasyonunun indirgenme potansiyelini artırabileceğini ve foto-katalistlerin uyarılmış hâli sayesinde indirgenmeyi mümkün kıldığını ortaya çıkarmışlardır.

Yeni C-C bağı, oksidatif su verme reaksiyonu aracılığı ile gerçekleşen, bir heteroaril radikal içeren metalosenin elektrofilik radikal yer değiştirme reaksiyonu sayesinde oluşturulmuştur.

Prof. Chen “Bu protokol, malzeme bilimi ve kataliz için büyük önem taşıyacak olan heteroaril metalosenlere erişmek adına az ve öz koşullara sahip bir yöntem ortaya koyar,” demiştir.

Makaleyi görüntülemek için “Grup 8 metalosenlerin foto-indüklenmiş katalitik C-H heteroarilasyonu” buraya tıklayın.

Kaynak: phys.org

243 Kez Okundu

Tolgahan Özer

14 Şubat 1997 tarihinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde doğdu. 2015 yılında ortaöğretimini tamamladı ve aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde İngilizce eğitim görmeye hak kazandı. 2016 – 2017 yılları arasında Tema Vakfı'nda çeşitli faaliyetlerde bulundu ve Çanakkale bölgesinde yaklaşık 4000 fidanı ve binlerce meşe palamudunu toprak ile buluşturmaya ön ayak oldu. Sürmekte olan lisans eğitimi içerisinde ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi, Web Tasarımı ve Kodlama bölümünü tercih etti. 2018 yılının eğitim döneminde üniversitede bulunan Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Tıbbi Genetik Laboratuvarında kısmi zamanlı olarak çalışmaya başladı. Moleküler sitogenetik, kanser araştırma ve gıda bilimi ve teknolojileri araştırma laboratuvarlarının yanı sıra analitik kimya laboratuvarında da staj gördü. Kimyaya olan ilgisini ve bilgisini artırmak, yabancı dilini daha kaliteli bir seviyeye taşımak adına, Ocak 2019’da, gönüllü olarak İnovatif Kimya Dergisi ekibine katıldı.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!