Tagged: Gelişmiş Malzeme

Gelişmiş Malzemelerin Güvenliği ve Sürdürülebilirliği Hakkında İnceleme

Ortak bir makalede, Alman yüksek federal makamları, güvenli ve sürdürülebilir gelişmiş malzemelerin ilerlemesinin kontrol edilmesi ve yönetilmesi için kapsamlı bir açıklama yaptı. “Gelişmiş malzemeler” terimi, gelecek odaklı uygulamalarda fonksiyonel gereklilikleri karşılamak için özel olarak tasarlanan, geniş ve çok unsurlu malzeme grupları anlamına gelir. Makale, risk değerlendirme, sürdürülebilirlik ve kontrol ile...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!