Gelişmiş Malzemelerin Güvenliği ve Sürdürülebilirliği Hakkında İnceleme

Gelişmiş Malzemelerin Güvenliği ve Sürdürülebilirliği Hakkında İnceleme

Ortak bir makalede, Alman yüksek federal makamları, güvenli ve sürdürülebilir gelişmiş malzemelerin ilerlemesinin kontrol edilmesi ve yönetilmesi için kapsamlı bir açıklama yaptı. “Gelişmiş malzemeler” terimi, gelecek odaklı uygulamalarda fonksiyonel gereklilikleri karşılamak için özel olarak tasarlanan, geniş ve çok unsurlu malzeme grupları anlamına gelir. Makale, risk değerlendirme, sürdürülebilirlik ve kontrol ile iyi denetimle ilgilidir ve benzer alanlardaki faaliyetleri belirler.

Gelişmiş malzemelerin teknik uygulamaları elektromobilite, yenilenebilir enerji veya sağlık sistemi alanlarında genellikle küresel zorlukları çözmeyi hedefler. Bununla birlikte, yenilikçi malzemelerin teknolojik geçmişine bir bakış, insanlar ve çevre için ancak yoğun kullanımdan sonra bilinen tehlikelerin ortaya çıktığını göstermektedir. Günümüzün gelişmiş malzemeleri komplekstir ve geniş kullanım alanlarına sahiptir. Bu nedenle yeni, güvenli ve sürdürülebilir malzemelerin gelişimini erken bir aşamada düzenlemek ve kontrol etmek çok daha önemlidir.

Bu nedenle Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (BAuA), Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) ve Alman Çevre Ajansı (UBA), gelişmiş malzemelerin kullanımının sorumluluğu ve uygun yönetimi için tavsiyeler içeren ortak bir makale yayınladı. Bu, aynı zamanda, endişeye neden olan malzemeleri zamanında tespit etmek için bir erken uyarı sistemini içermektedir. Yetkililer ayrıca mevcut yasaları, yönetmelikleri ve değerlendirme yöntemlerini gözden geçirmeyi ve uyarlamayı gerekli görüyorlar. Ancak bu şekilde yasal çerçeve teknik yeniliklere ayak uydurabilir.

Bu ortak bakış açısı, kimyasal maddelerin, malzemelerin ve ürünlerin güvenli ve sürdürülebilir tasarımı (“Tasarımla Güvenli ve Sürdürülebilir”) hakkındaki güncel tartışmalara dayanmaktadır. Bunu yaparken, bu kavramları gelişmiş malzemelere uygulamak için nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair öneriler sunar. Konunun disiplinler arası ve ilgili çıkar gruplarının çeşitliliği göz önüne alındığında makale, diyalog mekanizmaları oluşturmanın önemini vurgulamaktadır. Ayrıca gelecekteki araştırma ihtiyaçları da belirlenir. Özellikle, malzeme yeniliklerinin güvenli ve sürdürülebilir erken aşama gelişimini desteklemek için ön araştırmalara yoğunlaşılmalıdır. Özel düzenleyici önlemlere duyulan ihtiyacı inceleyen ve uyarlanmış test ve değerlendirme yöntemleri geliştiren düzenlemeye eşlik eden araştırmalar da gereklidir.

BAuA, BfR ve UBA’nın mevcut faaliyetlerini, değerlendirmelerini ve tavsiyelerini özetleyen makalenin, ulusal, Avrupa ve OECD düzeyinde tartışma için bir temel oluşturması amaçlanmıştır. Ortak tavsiyeler, Alman yüksek federal makamlarının nano malzemelerin ve diğer yenilikçi malzemelerin uygulama güvenliği ve çevresel uyumluluğuna ilişkin ortak araştırma stratejisine dayanmaktadır. Ayrıca UBA tarafından ileri düzey materyaller ve bunların zorlukları üzerine düzenlenen üç uluslararası tematik konferans serisinde gerçekleştirilen tartışmaları da ele almaktadırlar.

Kaynak: phys.org

492 Kez Okundu

Gökçem Gülbey

1997 yılında Bursa’da doğdum. Ege Üniversitesi Kimya Bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. İnovatif Kimya Dergisine, okuduğum ve bana heyecan veren güncel kimya haberlerine yabancı dil engeline takılmadan herkesin ulaşabilmesi için katıldım. Kimyanın yaşamımızın temelini oluşturduğu için kendine hayran bırakan bir alan olduğunu düşünüyorum. İlgi alanlarım: Yeşil Kimya, Organik Kimya ve Elektrokimya.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!